Προκηρύξεις Π.Μ.Σ.

Συμπληρωματικές Αιτήσεις για την Κάλυψη 3 Θέσεων έως και 11-2-2019   Τη Δευτέρα 04-02-2019 ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών για το Δια-πανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Energy Systems, το οποίο διοργανώνει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Heriot-Watt. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MSc...

Υποβολή Αιτήσεων έως 8/2/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://ntst-aegean.puas.gr/ Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» Υποβολή Αιτήσεων έως 15/2/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. (Έναρξη Μαθημάτων: Μάρτιος 2019) Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://mscinautomation.puas.gr Σελίδα Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής: http://idpe.uniwa.gr Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος" Υποβολή Αιτήσεων έως 25/2/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://www.environmentalprotection.gr/ Σελίδα Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών: http://www.uniwa.gr/civ/ Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 25/01/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://edutech.uniwa.gr Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 25/01/2019 Υποβολή Αιτήσεων έως 08/01/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Σελίδα Μεταπτυχιακού : https://www.master-conservation.teiath.gr Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 10/12/2018 Υποβολή Αιτήσεων από 14/11/2018 έως 30/11/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Φυσικοθεραπείας Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://masterphys.uniwa.gr/ Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Υποβολή Αιτήσεων από 15/07/2018 έως 15/10/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://retrofit.puas.gr/ Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 21/09/2018 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 15/10/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Σελίδα Μεταπτυχιακού : https://postgradinteriorarchitecture.wordpress.com/ Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου    ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 26/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://aims.daidalos.teipir.gr Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) Faculty of Science, Engineering and Computing (Kingston University of London) Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων από 27/08/2018 έως 17/09/2018 Παράταση Υποβολή Αιτήσεων έως 24/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://eduma.teipir.gr Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου    ...

Υποβολή Αιτήσεων από 01/09/2018 έως 20/09/2018 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 30/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων από 05/09/2018 έως 15/10/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : https://www.masters-smartpackaging.teiath.gr/ Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων από 20/07/2018 έως 03/08/2018 και από 20/08/2018 έως 08/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 24/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 Έντυπα: Προκήρυξη, Αίτηση Συμμετοχής, Υπόδειγμα Συστατικής Επσιτολής Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://mscinautomation.teipir.gr Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου    ...

Υποβολή Αιτήσεων από 03/09/2018 έως 30/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Έντυπα : Αίτηση Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου    ...

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Έντυπα: Αίτηση Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://papm.puas.gr/ Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 17/09/2018 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 01/10/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Έντυπα: Αίτηση, Υπόδειγμα Συστατικής, Παρουσίαση ΠΜΣ Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://www.portsmng.uniwa.gr/ Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων από 27/08/2018 έως 23/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Νοσηλευτικής Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων από 03/09/2018 έως 28/09/2018 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 12/10/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού :  http://www.geospatial.uniwa.gr Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου    ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 21/09/2018 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 15/10/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://www.teiath.gr/stetrod/oenology/pms/ Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου    ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 08/10/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://www.environmentalprotection.gr/ Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων από 09/07/2018 έως 04/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://www.icte.ecd.uoa.gr/ Σελίδες Τμημάτων : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://mscres.eee.uniwa.gr/ Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/09/2018 Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://mscavb.eee.uniwa.gr/ Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/09/2018 Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://mscdatacom.eee.uniwa.gr/ Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/09/2018 Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://msciot.eee.uniwa.gr Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/09/2018 Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://mscenergysys.eee.uniwa.gr/ Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων από 27/08/2018 έως 30/09/2018 Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://www.teiath.gr/seyp/midwifery/msc_midwi/ Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μαιευτικής  Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων από 30/07/2018 έως 15/09/2018 Παράταση Υποβολή Αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 25/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Παράταση Υποβολή Αιτήσεων Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Νοσηλευτικής Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (TIM) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλλίας Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων από 25/07/2018 έως 07/09/2018 Προκήρυξη:  Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://master-isicg.teiath.gr Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων από 27/08/2018 έως 14/09/2018 (παράταση μέχρι την Τρίτη 18/09/2018) Λόγω της αργίας της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού την Παρασκευή 14/09, η γραμματεία του μεταπτυχιακού θα δέχεται αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι την Τρίτη 18/09 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Έντυπα : Αίτηση Συμμετοχής, Έντυπο...

Υποβολή Αιτήσεων από 17/07/2018 έως 25/07/2018 και από 03/09/2018 έως 14/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://msc-ict.uniwa.gr/ Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων από 25/07/2018 έως 07/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://msc-cse.ice.uniwa.gr Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 20/09/2018 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 30/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Παράταση Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων από 27/08/2018 έως 10/09/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Περισσότερες πληροφορίες : http://alis.uniwa.gr/master-information-management Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων από 23/06/2018 έως 17/09/2018 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 31/10/2018 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου    ...