Ιστορία

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με τον Νόμο 4521. Η ίδρυση του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού ιδρύματος προήλθε μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης του ΤΕΙ. Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Το 2019 εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Με στόχο την υψηλή γνώση και την ανάπτυξη της φιλο-”σοφίας”, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργεί µε υψηλές προδιαγραφές (εκπαιδευτικές – ερευνητικές) και ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας για δημιουργία στελεχών µε σοβαρή επιστημονική και τεχνοκρατική υποδομή.

Το νεοσύστατο πανεπιστήμιο είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας σε αριθμό φοιτητών. Έχει εγγεγραμμένους φοιτητές περίπου 57.800 προπτυχιακούς, 5.500 μεταπτυχιακούς και 780 υποψήφιους διδάκτορες. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής φιλοξενείται σε τρεις Πανεπιστημιουπόλεις εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Η Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγάλεω, περιστοιχιζόμενη από τις οδούς Μήλου, Αγ. Σπυρίδωνος, Δημητσάνης και Εδέσσης. Η Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα βρίσκεται στη Δυτική Αττική στον Δήμο Αιγάλεω, επί των οδών Π. Ράλλη και Θηβών στα όρια του ιστορικού ελαιώνα των Αθηνών, όπου δίδασκαν οι αρχαίοι Αθηναίοι φιλόσοφοι. Τέλος, η Πανεπιστημιούπολη Αθήνας βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε ένα κτίριο ιδιαίτερης ιστορικής αξίας, το οποίο έχει κριθεί πριν από λίγα χρόνια διατηρητέο. Τη λειτουργία του ιδρύματος υποστηρίζει το διοικητικό του προσωπικό.

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργούν συνολικά είκοσι επτά (27) τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε έξι (6) σχολές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων: τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, τη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Επιστημών Τροφίμων, τη Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και τη Σχολή Μηχανικών. Τα γνωστικά πεδία των σχολών του καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών σπουδών, όπως κοινωνικές, διοικητικές και οικονομικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού, επιστήμες υγείας και πρόνοιας, επιστήμες τροφίμων αλλά και καλλιτεχνικές σπουδές.

 

Το Πανεπιστήμιό μας διατηρεί μόνιμες συνεργασίες µε άλλα εγχώρια και ξένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου σπουδών, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης µε σκοπό τη διεθνή συνεργασία και τη διάχυση της γνώσης.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής χαίρουν της ιδιαίτερης μέριμνας της διοίκησης και, με την υποστήριξη του προσωπικού από τα ιδρύματα συνεργασίας, είναι ευρέως αποδεκτά από την αγορά εργασίας.