Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φωτογράφων και ανθοπωλών στη διαδικασία των τελετών καθομολόγησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φωτογράφων και ανθοπωλών στη διαδικασία των τελετών καθομολόγησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φωτογράφων και ανθοπωλών στη διαδικασία των τελετών καθομολόγησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής