τμήμα διοίκησης τουρισμού

τμήμα διοίκησης τουρισμού /
 
 Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση της Κατεύθυνσης «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του ΤΕΙ Αθήνας και του ομότιτλου Τμήματος του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., όταν και τα δύο αποτελούσαν Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του τότε Τμήματος, της τότε Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των δύο Ιδρυμάτων.

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση των Επιστημών του Τουρισμού, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στις διαμορφωμένες πολιτικές και στρατηγικές των Τουριστικών Οργανισμών, Φορέων και Επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα και τον συγκερασμό διαφόρων προγραμμάτων σπουδών ομολόγων διεθνώς αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και εκ παραλλήλου των διεθνών οργανισμών του κλάδου, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), η Διεθνής Ξενοδοχειακή ΄Ενωση (ΙΗΑ), η Διεθνής Ομοσπονδία Ταξιδιωτικών Γραφείων (UFTAA), η Διεθνής ΄Ενωση Αερομεταφορών (IATA), κ.ά.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

  • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο,
  • στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων των επιστημών που διακονούν τον τουριστικό κλάδο, της έρευνας και της τεχνολογίας και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
  • στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματος του τουριστικού δυναμικού του
  • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού και με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 

Στο τμήμα λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια το Διιδρυματικό ( Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  ( msctourismos@uniwa.gr) με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» (MASTER OF SCIENCE IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP) με δύο κατευθύνσεις: 

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  • Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας (μη ενεργοποιημένη ακόμη)

 

Στο Τμήμα λειτουργεί ένα θεσμοθετημένο «ερευνητικά» εργαστήριο από το 2018, το «Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένης Τουριστικής Επιχειρησιακής ΄Έρευνας».