Εκλογές Εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. 2023

Ορισμός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και αναπληρωτή αυτού στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

7. ΕΔΙΠ -ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΨΙΔΦ46Μ9ΞΗ-4ΓΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών [(Ο.Δ.Ε) – Εφορευτικής Επιτροπής] για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού

9ΛΟ146Μ9ΞΗ-71Θ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε) για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού

6ΛΣΧ46Μ9ΞΗ-6Ψ1 ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Δ.Ε

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ω8ΤΛ46Μ9ΞΗ-ΟΗΦ

Ανάδειξη Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για τη διεξαγωγή της Εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δι.Π.) και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ρ07Π46Μ9ΞΗ-Α4Ψ

Εκλογικοί Κατάλογοι ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ_ΣΔΟΚΕ 2023

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και τον Αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη Ψ1Δ546Μ9ΞΗ-Ρ52

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του Αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

9ΩΗΚ46Μ9ΞΗ-Δ04_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ

Ψ6ΚΩ46Μ9ΞΗ-022_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και τον Αναπληρωτή του, στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Προκήρυξη ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ- 41687