Εκλογές Εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. 2023

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και τον Αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη Ψ1Δ546Μ9ΞΗ-Ρ52

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του Αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

9ΩΗΚ46Μ9ΞΗ-Δ04_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ

Ψ6ΚΩ46Μ9ΞΗ-022_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και τον Αναπληρωτή του, στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Προκήρυξη ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ- 41687