Σπουδές

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο ίδρυμα το οποίο προσδοκά να υλοποιήσει το όραμα και την αποστολή του και να   επιτύχει τους στόχους του, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας, όσο και στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (διδακτικά μέσα, αίθουσες εκπαίδευσης, εργαστήρια) την οποία διαθέτει.

Το Πανεπιστήμιό μας προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία παρέχουν στους αποφοίτους μας τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συνδέοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα με την κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπάρχουν συνολικά είκοσι επτά (27) τμήματα, τα οποία λειτουργούν κάτω από την ακαδημαϊκή ομπρέλα έξι (6) σχολών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως κοινωνικές, διοικητικές και οικονομικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού, επιστήμες υγείας και πρόνοιας, επιστήμες τροφίμων αλλά και καλλιτεχνικές σπουδές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ΠΑΔΑ αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας σε αριθμό εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών, καθώς σε αυτό φοιτούν περίπου 57.800 φοιτητές. Για την κάλυψη των διδακτικών, ερευνητικών και διοικητικών αναγκών του Πανεπιστημίου απασχολούνται  με σχέση μόνιμης εργασίας 608 μέλη ΔΕΠ, 138 μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και 345 μέλη διοικητικού προσωπικού.

Ο συνδυασμός υψηλού αριθμού μόνιμου, έμπειρου και με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα ανθρώπινου δυναμικού, μαζί με τις υπάρχουσες σύγχρονες υποδομές, είναι στοιχεία που διασφαλίζουν την περαιτέρω ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Ιδρύματος.

Το Πανεπιστήμιό μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, οι οποίες ξεκινούν από τους διετείς κύκλους σπουδών και καταλήγουν μέχρι την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Ειδικότερα, το ΠΑΔΑ προσφέρει: