Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έχοντας αντιληφθεί εγκαίρως την αξία και τη σημασία της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην αναβάθμιση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών του, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά δικτυακών υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα, υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία, την ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Στα πλαίσια της παραπάνω φιλοσοφίας έχουν αναπτυχθεί ή χρησιμοποιούνται μια σειρά από εφαρμογές οι οποίες είναι προσβάσιμες στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη χρήση ιδίων κωδικών (username & password). Για λόγους ασφάλειας οι κωδικοί πρόσβασης είναι μυστικοί και αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη.

Υπεύθυνο για την υποστήριξη του συνόλου των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το Τμήμα Υποστήριξης Δικτύων. Το Τμήμα Υποστήριξης Δικτύων παρέχει μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.