Εκλογές Κοσμητόρων στις Σχολές 2023

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αριθ. πρωτ. 81031/13-9-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΞ946Μ9ΞΗ-Σ1Β)

6ΝΞ946Μ9ΞΗ-Σ1Β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦ.ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΕΥΠ ΠΑΔΑ 93ΩΟ46Μ9ΞΗ-ΛΤΧ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Διοικητικών Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦ.ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ ΨΥ7Χ46Μ9ΞΗ-63Η