Προκηρύξεις Π.Μ.Σ.

ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ κατευθύνσεις στα Ενεργειακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Η.Β.

Υποβολή Αιτήσεων έως 24-01-2022

Προκήρυξη :Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. “Ενεργειακά Συστήματα”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου ...

Περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) δια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία & Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) δια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, προσκαλούν συμπληρωματικά αιτήσεις ενδιαφέροντος για δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για τη νέα σειρά εισαγωγής Φεβρουαρίου 2022 (εαρινό εξάμηνο 2021-2022).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα 27/12/2021. ...

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 24 Ιανουαρίου 2022.

Υποβολή Αιτήσεων έως Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Γης & Real Estate»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου 

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 3 Οκτωβρίου 2021

Υποβολή Αιτήσεων έως  10 Ιουλίου 2021

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως  26 Σεπτεμβρίου 2021.

Υποβολή Αιτήσεων έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2021

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Π.Μ.Σ. “Ερευνα στη Θερμορευστομηχανική”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου

ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ κατευθύνσεις στα Ενεργειακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Η.Β.

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 13-9-2021

Υποβολή Αιτήσεων έως 28-6-2021

Προκήρυξη :Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. “Ενεργειακά Συστήματα”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου ...

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59

Υποβολή Αιτήσεων έως Δευτέρα 23/6/2021, ώρα 23:59.

Προκήρυξη :Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σελίδα Μεταπτυχιακού: Π.Μ.Σ. “Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα  Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας 

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου ...

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 30 Ιουνίου 2021

Υποβολή Αιτήσεων από 10/05/2021 έως 20/06/2020

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Αίτηση υποψηφιότητας

Σελίδα Μεταπτυχιακού: Π.Μ.Σ. “Δημόσια Υγεία”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου

Υποβολή αιτήσεων από από 17/06/2021 ως 28/06/2021

Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προσκαλούν υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με ειδικεύσεις: α) Αγροτουρισμός, ...

Περισσότερα