Προκηρύξεις Π.Μ.Σ.

Η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, θα γίνει ως ακολούθως:

  • Α΄ κύκλος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως και Κυριακή, 25 Ιουνίου 2023.
  • Για όποια ειδίκευση κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει και Β΄ κύκλος υποβολής αιτήσεων. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών έως και Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. ...

Περισσότερα

Υποβολή Αιτήσεων έως 30 Ιουνίου 2023.

Σε περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις ορίζεται ως δεύτερη ημερομηνία υποβολής η 30 Ιουλίου 2023.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Αφίσα Π.Μ.Σ.

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Π.Μ.Σ. «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου ...

Περισσότερα

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (αρχείο excel αναρτημένο στον ιστοχώρο του Δ.Π.Μ.Σ.) επισυνάπτοντας σε μορφή pdf τα λοιπά απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, στο e-mail της γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. mrriga@med.uoa.gr  (Μαρία Ρήγα, 210-7286298), από 1/6/2023 έως 31/7/2023 και από 1/9/2023 έως 15/9/2023.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΑΦΙΣΣΑ Δ.Π.Μ.Σ. ...

Περισσότερα

Υποβολή Αιτήσεων έως εξής:

  • Έως 30/6/2023 (1η Περίοδος αιτήσεων και επιλογής).
  • Έως 25/9/2023 (2η Περίοδος αιτήσεων και επιλογής, υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται κενές θέσεις).

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://msc-aivc.uniwa.gr/application-form/

ΠροκήρυξηΠροκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. “Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική”

Σελίδα ΤμήματοςΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ...

Περισσότερα

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το οποίο υλοποιείται από κοινού από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 25 Απριλίου έως την Τετάρτη 31 Μαϊου 2023.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024. ...

Περισσότερα

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

«Environmental health and communication in general and special education and training»
«Περιβαλλοντική υγεία και επικοινωνία στη γενική και ειδική αγωγή και εκπαίδευση»

Υποβολή Αιτήσεων από την Τετάρτη 10 Απριλίου 2023 έως την Τετάρτη 31/5/2023, ώρα 23:59. 

Προκήρυξη :Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. ...

Περισσότερα

Υποβολή Αιτήσεων από 11 Απριλίου 2023 και μέχρι 15 Ιουνίου 2023.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε δύο κύκλους:

Α) 1ος κύκλος: από 20-04-2023 έως και 30-06-2023 και
Β) 2ος κύκλος: από 01/09/2023 έως και 17/09/2023.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Αίτηση υποψηφιότητας

Σελίδα Μεταπτυχιακού: Π.Μ.Σ. “Δημόσια Υγεία”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ...

Περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε δύο κύκλους:

Α) 1ος κύκλος: από 20/04/2023 έως και 30/06/2023
Β) 2ος κύκλος: από 01/09/2023 έως και 17/09/2023

Προκήρυξη :Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ηλεκτρονική αίτηση 

Σελίδα Μεταπτυχιακού: Π.Μ.Σ. “Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ...

Περισσότερα

ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ ειδικεύσεις στα Ενεργειακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Η.Β.

Συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως και 15/02/2023.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος (εαρινό εξάμηνο) 2022-2023.

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. “Ενεργειακά Συστήματα”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου ...

Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων έως την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023.

Υποβολή Αιτήσεων από τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 έως τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αίτηση υποψηφιότητας

Φόρμα Συστατικής επιστολής

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου ...

Περισσότερα

ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ ειδικεύσεις στα Ενεργειακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Η.Β.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως και 25/01/2023.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος (εαρινό εξάμηνο) 2022-2023.

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. “Ενεργειακά Συστήματα”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου ...

Περισσότερα

Η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2022.

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 14 Οκτωβρίου 2022.

Υποβολή Αιτήσεων από 25 Ιουλίου 2022 και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Νοσηλευτικής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ...

Περισσότερα

Υποβολή Αιτήσεων  έως 26/09/ 2022.

Υποβολή Αιτήσεων από 18/07/2022 έως 16/09/ 2022.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Σελίδα Τομέα: Οπτικής & Οπτομετρίας

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως Δευτέρα 19/9/2022.

Υποβολή Αιτήσεων έως τις 29/07/2022 ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή,  έως τις 10/08/2022.

Προκήρυξη:  Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αίτηση Υποψηφιότητας Δ.Π.Μ.Σ.

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό – Μaster of Science in Tourism Entrepreneurship»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ...

Περισσότερα

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/09/2022 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aims@uniwa.gr.

Υποβολή Αιτήσεων έως 18/7/2022 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aims@uniwa.gr.

Προκήρυξη :Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 26 Ιουλίου έως Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023. ...

Περισσότερα

Υποβολή Αιτήσεων από:

  • 1η περίοδος αιτήσεων και επιλογής έως 12/08/2022 και
  • 2η περίοδος αιτήσεων και επιλογής 22/08/2022 έως 04/09/2022.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Π.Μ.Σ. “Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ...

Περισσότερα