Προκηρύξεις Θέσεων

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2395/τ.Γ/06.10.2021 η με αρ. πρωτ. 72050/16.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ9Τ46Μ9ΞΗ-ΚΝ5) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Κατ’ οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24121

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η Κοινοτική Νοσηλευτική συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες της Νοσηλευτικής Επιστήμης και της Δημόσιας Υγείας.

...
Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2356/τ.Γ/05.10.2021 η με αρ. πρωτ. 72025/16.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΣ8Ο46Μ9ΞΗ-ΨΡΤ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

  • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φωτογραμμετρία με έμφαση στους Αυτοματισμούς σε Γεωμετρίες Λήψεων Μικρών αποστάσεων».
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24028
  • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη των Γεωμετρικών και Δυναμικών Χαρακτηριστικών του Χερσαίου και Θαλάσσιου Χώρου μέσω επεξεργασίας και ανάλυσης Επίγειων και Δορυφορικών Παρατηρήσεων».
  • ...
Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2271/τ.Γ/25.09.2021 η με αρ. πρωτ. 68331/07.09.2021 (ΑΔΑ: 9ΡΦΞ46Μ9ΞΗ-ΕΣΕ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
– Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Προαγωγή Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 23887

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
– ...

Περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
– Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Αρχειακών Τεκμηρίων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ23710

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
– Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ23711

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 74708.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 74708.signed ...

Περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
– Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας με έμφαση στη Νοσηλευτική Εξαρτημένων Ατόμων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 23634

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 74697.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 74697.SIGNED

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69598
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 69598

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69582 signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 69582 signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65575 01.09.2021.signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ65575 01.09.2021.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021.

Ανακοίνωση Προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση προκήρυξης.signed
Προκήρυξη.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Προκήρυξη.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 52869 06.07.2021.signed
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.52869 06.07.2021.signed

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του, που θα προταθούν ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΥΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 12ΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 18587/17-06-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 01 – Δράσεις Υποστήριξης της Λειτουργίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής ως Δικαιούχου στη Διαχείριση και Υλοποίηση Παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» (Κ/Ε 80766)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ.signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.signed

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ) είναι μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΩΧ8Β46Μ9ΞΗ ΓΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ) είναι μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 33742 15 04 2021.signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ.signed

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ) είναι μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση ΑΔΑ 63ΒΞ46Μ9ΞΗ 7ΑΧ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.signed

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ.signed

Ανακοινοποιημένη στο ορθό με αριθ. πρωτ. 9180/05-02-201 (ΑΔΑ: Ω5Τ446Μ9ΞΗ-ΘΒΖ) Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσκληση διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Α. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 10/02/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 00:00:01” ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 19/02/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59΄:59΄΄.

Β. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

...
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ) είναι μέχρι και την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.signed

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.signed

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.signed

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτημάτων εξέλιξης, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2211/τΓ/31-12-2020 η με αρ. πρωτ.103818/23-12-2020 (ΑΔΑ: 67Κ746Μ9ΞΗ-ΑΡΤ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ .signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.signed
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 4510.signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:1352/14-01-2021) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» Κ/Ε 80807.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 14 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 03 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτημάτων εξέλιξης, δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 2071/τ.Γ/17-12-2020 και 2085/τ.Γ/17-12-2020 οι με αρ. πρωτ. 98876/03-12-2020 (ΑΔΑ: 6Δ4Ξ46Μ9ΞΗ-ΥΩΟ) και 100314/09-12-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΡΚ46Μ9ΞΗ-Μ37) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2868.signed
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2868 14 01 2021.signed
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.signed

Προκήρυξη πλήρωσης με ανοιχτή διαδικασία διορισμού οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Στο πλαίσιο του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020 και σε συνέχεια της έγκρισης του αιτήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την κάλυψη 70 κενών θέσεων διοικητικού προσωπικού από άλλους δημόσιους φορείς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για μετάταξη σε κενή οργανική θέση, έως και 14 Δεκεμβρίου 2020, στη σχετική εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ) είναι μέχρι και την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.signed
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ.signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ.signed

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ) είναι μέχρι και την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 68928 01 10 2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 68928 01 10 2020.signed

1. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

2. ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων 61332 11 09 2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 61332 11 09 2020

1. ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

2. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3. ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ


Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων 61319 11 09 2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 61319 11 09 2020

1. ...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ) θα λήξει στις 12-08-2020.

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων μελών ΔΕΠ αρ. πρωτ. 39899/12-06-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων μελών ΔΕΠ αρ. πρωτ. 39893/12-06-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ)  λήγει στις 14-06-2020.

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων μελών ΔΕΠ αρ. πρωτ. 28593/13-04-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων μελών ΔΕΠ αρ. πρωτ. 28618/13-04-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ (ενημερωμένο)
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 9 ΘΕΣΕΩΝ

  ...

Περισσότερα

Η προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και των σχετικών δικαιολογητικών για την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος άρχεται στις 13-03-2020 και λήγει στις 23-03-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και των σχετικών δικαιολογητικών για την παρούσα συμπληρωματική προκήρυξη άρχεται στις 05-02-2020 και λήγει στις 19-02-2020. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ)
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων Τρίτη 24-03-2020
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2020-2021 & 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 13-01-2020, ΔΙΟΤΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ΘΗΜΕΡΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η 12-01-2020, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ...

Περισσότερα

Πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/ 1980, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσκληση

Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 124105/19-12-19) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Διευθυντή του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους μέλη ΔΕΠ, με εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο e- mail: gramkediv@uniwa.gr μέχρι την 16/11/2019. ...

Περισσότερα

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής διεξάγει έρευνα αγοράς με σκοπό την εργασία ως Καλλιτεχνικό Μοντέλο στον Τομέα Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακ. Ετος 2019-20

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 15-07-2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 29-07-2019

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γραμματειών των τμημάτων (μέσω email) ενώ τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο),
...
Περισσότερα

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε εφαρμογή της Πράξης 8/05-06-2019 της Συνέλευσης του Τμήματος και με βάση τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 394/τ. β΄/2019), προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους για την υποβολή σχετικών υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://accfin.uniwa.gr/didaktoriko/)

  ...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων μελών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οργανωσιακή Συμπεριφορά με έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Επιχειρηματικότητα» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10112)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Γ ́ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»
Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στους Ασθενείς ΜΕΘ με Αναπνευστική Ανεπάρκεια» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10113)

2.

...
Περισσότερα

Πλήρωση των παρακάτω τριών (3) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):

1. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αθλητική Φυσικοθεραπεία σε Μυοσκελετικά Προβλήματα Αρθρώσεων – Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP10107)

2. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α’ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στην Αριθμητική Ανάλυση» – Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP10108)

3.

...
Περισσότερα

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 5η-04-2019.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα εκλογής του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α ́).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης),

...
Περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

α. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φασματοσκοπικές, Θερμικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι Μελέτης Βιομορίων στα Τρόφιμα» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9779)
β. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακές-Βιοτεχνολογικές Τεχνικές και Φυσικά Αντιοξειδωτικά στη Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ9780)

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υλικά Γραφικών Τεχνών και Υλικά Τεχνολογιών Περιβάλλοντος» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9781)

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,

...
Περισσότερα

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την με αρ. 2946/24-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά, εντός της προθεσμίας υποβολής.

Για το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας το τηλ. επικοινωνίας είναι : 2105381173

 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, καθώς και έντυπο αίτησης.
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι από 29-1-2019 έως και 7-2-2019. ...
Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1207/τ.Γ ́/18-10-2018 η με αρ. Φε.16α/10504/09-10-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΠ446Μ9ΞΗ-ΝΣΨ) προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση των Νευρολογικών Παθήσεων Ενηλίκων με έμφαση στο Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης» – (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP8929)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 21η-1-2019.

...
Περισσότερα

Προκήρυξη Θέσης Ερευνητή, Στατιστικού ή Ειδικού σε Ποσοτική ή/και σε Σχολική Ποσοτική Έρευνα! Αμοιβή: 11.350€ Aπασχόληση: Πέντε Μήνες Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:26/11/2018