Τι έγραψε ο Τύπος

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΥΠΟΣ

2024
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  ΜΑΪΟΣ   ΙΟΥΝΙΟΣ

2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  ΜΑΪΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΣ  ΙΟΥΛΙΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2022
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ    ΜΑΪΟΣ   ΙΟΥΝΙΟΣ   ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2021
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ     ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ.   ΜΑΡΤΙΟΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΣ    ΜΑΪΟΣ   ΙΟΥΝΙΟΣ  ΙΟΥΛΙΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ     ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ     ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ    ΜΑΡΤΙΟΣ     ΑΠΡΙΛΙΟΣ     ΜΑΪΟΣ     ΙΟΥΝΙΟΣ     ΙΟΥΛΙΟΣ     ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ     ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ     ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2019
ΜΑΡΤΙΟΣ    ΑΠΡΙΛΙΟΣ     ΜΑΪΟΣ     ΙΟΥΝΙΟΣ     ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ     ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ     ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ     ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ     ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   

2018
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ     ΜΑΡΤΙΟΣ    ΙΟΥΝΙΟΣ    ΙΟΥΛΙΟΣ    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ