Βιώσιμη Ανάπτυξη

video
play-sharp-fill

Το ΠΑΔΑ υποστηρίζει ενεργά την ισχυρή δέσμευση της Ελλάδας για την εφαρμογή του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη και των 17 στόχων του, καθώς παρέχουν ένα φιλόδοξο πλαίσιο για μια νέα, δίκαιη και αειφόρο αναπτυξιακή πορεία, η οποία εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, καθώς και προστασία του περιβάλλοντος και του μοναδικού οικολογικού πλούτου της χώρας μας. Στον πυλώνα του περιβάλλοντος, βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη στροφή προς μια οικονομία με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και τη μείωση των αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αύξηση της αποδοτικότητας των φυσικών πόρων.

69%

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ο ανοιχτός χώρος
ως προς τη συνολική έκταση

72%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Θέματα που σχετίζονται
με την Αειφορία

4318%

ΙΧΝΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Για το 2022,σε τόνους

60%

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Χρήση ενεργειακά
αποδοτικών συσκευών

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η ενεργειακή απόδοση αποφέρει διάφορα οφέλη: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μείωση της ζήτησης για εισαγωγή ενέργειας και μείωση του κόστους λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Συλλογή και επεξεργασία υλικών -που διαφορετικά θα απορρίπτονταν ως σκουπίδια- και η μετατροπή τους σε νέα προϊόντα. Ωφελεί την Πανεπιστημιούπολη και το περιβάλλον μας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

Οι συσκευές εξοικονόμησης νερού μπορούν απλώς να χρησιμοποιούν λιγότερο νερό και να είναι αποδοτικές. Η χρήση τους μπορεί να συμβάλει σημαντικά στις προσπάθειες εξοικονόμησης νερού.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ & ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργεί με υψηλά εκπαιδευτικά και ερευνητικά πρότυπα και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ