Φοιτητικά Δίκτυα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Με πρωτοβουλία τόσο των φοιτητών όσο και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από φοιτητικά δίκτυα τα οποία αποτελούν πυρήνες πνευματικής, αθλητικής, επαγγελματικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου.

Τα φοιτητικά δίκτυα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρουν στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας την ευκαιρία να ασχοληθούν με τα ενδιαφέροντά τους και να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους μέσα από τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων.  

Ταυτόχρονα, σε πολλές των περιπτώσεων, τα φοιτητικά δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη τους να προάγουν την έννοια του εθελοντισμού μέσα από την υλοποίηση δράσεων, οι οποίες έχουν θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη και τοπική κοινωνία.