Παροχές-Μέριμνα

Merimna

ΠΑΡΟΧΕΣ – ΜΕΡΙΜΝΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχοντας ως αποστολή την παροχή άριστης ποιότητας εκπαίδευσης και παιδείας μέσω υψηλού επιπέδου προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα γνωστικά πεδία τα οποία θεραπεύει, προσπαθεί κατά την διάρκεια της φοίτησης να διασφαλίσει για τους φοιτητές του μια σειρά από ποιοτικές υπηρεσίες και παροχές. Ποιοτικές υπηρεσίες και παροχές οι οποίες στοχεύουν τόσο στη διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης όσο και στην προαγωγή της κοινωνικής, πολιτισμικής, σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης των φοιτητών του.

Ακολουθώντας την παραπάνω προσέγγιση, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέσω των διοικητικών του υπηρεσιών προσπαθεί να διευκολύνει τους φοιτητές του στην καθημερινότητά τους, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της διοίκησης του Πανεπιστημίου μας. Έτσι, οι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά παροχών και διευκολύνσεων ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.