Πανεπιστημιακές Μονάδες

0 02 0a 1be142e5aef432582817f505d92af249a27bf71c836dda539d699dcf09b72731 1c6d990bf5bfbd

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί μια σειρά από πανεπιστημιακές μονάδες, οι οποίες προσφέρουν τόσο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και στην κοινωνία ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Στη διάθεση των φοιτητών βρίσκονται τόσο οι κεντρικές βιβλιοθήκες της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω και της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα όσο και αυτή της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών. Οι βιβλιοθήκες διαθέτουν το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς επίσης και τις κατάλληλες υποδομές για την εξυπηρέτηση των φοιτητών. Στον δικτυακό κόμβο των βιβλιοθηκών αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στους μηχανογραφημένους καταλόγους, τις ηλεκτρονικές πηγές, τα ηλεκτρονικά περιοδικά κ.ά.