Πανεπιστημιακές Μονάδες

0 02 0a 1be142e5aef432582817f505d92af249a27bf71c836dda539d699dcf09b72731 1c6d990bf5bfbd

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί μια σειρά από πανεπιστημιακές μονάδες, οι οποίες προσφέρουν τόσο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και στην κοινωνία ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών.