Οπτική Ταυτότητα

ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Έμβλημα του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής είναι ο αρχαίος Αθηναίος φιλόσοφος Πλάτωνας, μαθητής του Σωκράτη, δάσκαλος του Αριστοτέλη και ιδρυτής της Ακαδημίας Πλάτωνος. Μάλιστα, ο αρχαιολογικός χώρος της εν λόγω Ακαδημίας, η οποία θεωρείται και ως το πρώτο γνωστό αρχαίο πανεπιστήμιο με αντικείμενα μελέτης τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, τις φυσικές και τις πολιτικές επιστήμες, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από πανεπιστημιουπόλεις μας.  Η κεφαλή του Πλάτωνος είναι αυτή όπως απεικονίζεται στον ομώνυμο γλυπτό Ανδριάντα που είναι τοποθετημένος στο περίβολο της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε από το γλύπτη Λεωνίδα Δρόση (1836-1884) καθηγητή στο Πολυτεχνείο και κυριότερο εκπρόσωπο της νεοκλασσικής γλυπτικής στην Αθήνα του 19ου αιώνα.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Στον προαύλιο χώρο της εισόδου της Aκαδημίας βρίσκονται ιδρυμένα δύο αγάλματα ύψους 2.40 μέτρων, του Πλάτωνος αριστερά και του Σωκράτους δεξιά. Tα προπλάσματα των αγαλμάτων αυτών εκτελέσθηκαν από τον Δρόση, σμιλεύθηκαν σε πεντελικό μάρμαρο από τον Iταλό γλύπτη Piccarelli, και το 1885 τοποθετήθηκαν στον χώρο που βρίσκονται σήμερα.

ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑ

Ο ανδριάντας είναι μέρος του κλασικιστικού γλυπτικού συνόλου που κοσμεί την Ακαδημία Αθηνών. Ο Πλάτωνας παρουσιάζεται καθιστός φορώντας χιτώνα που αφήνει ακάλυπτο τον ένα ώμο. Το δεξί χέρι, ελαφρώς ανασηκωμένο και σφιγμένο, ακουμπάει στο αντίστοιχο πόδι ενώ το αριστερό κρατάει τον χιτώνα σα να τον τραβάει προς το σώμα του. Το δεξί πόδι βγαίνει εκτός του βάθρου στο οποίο στέκεται το γλυπτό

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Για το σχεδιασμό του λογοτύπου επιλέχτηκε η προτομή του Πλάτων (κοντινό πλάνο – μέρος του ανδριάντα που βρίσκεται στην Ακαδημία Αθηνών), η οποία μετά από φωτογραφική ψηφιακή επεξεργασία, κατέληξε σε διανυσματικό σχέδιο (vector).  Η προσπάθεια στυλιζαρίσματος μια φιγούρας δηλαδή η αποτύπωση της πληροφορίας σε λευκό και μαύρο, προκαλεί στον θεατή ποικίλες αναγνώσεις , μέσα από τις “θετικές” και “Αρνητικές” φόρμες που διαγράφονται.  Η αποδόμηση μιας φωτογραφικής απεικόνισης σε ένα χρώμα (μια φόρμα) και σε ένα δεύτερο (την αντί-φόρμα)  είναι μέρος αυτής διαδικασίας.  Τα στοιχεία της εικόνας που μένουν στην θετική πλευρά του σχεδίου (μαύρη ή χρωματισμένη) είναι αυτά που σχηματίζουν τη νέα φόρμα, τη νέα εικόνα αυτή που λειτουργεί πάντα και απαραίτητα σε συνδυασμό με αρνητική στην προκειμένη περίπτωση το λευκό χρώμα.  Η χρήση της κεφαλής ως κεντρικό έμβλημα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εντάσσεται στο πλαίσιο δημιουργίας σφραγίδας στρογγυλού σχήματος με περιγεγραμμένο τον τίτλο του στα ελληνικά και στα αγγλικά αντίστοιχα.  Ο τίτλος στα ελληνικά είναι γραμμένος με τη γραμματοσειρά UB-FUTURE BOLD
ενώ ο αγγλικός είναι με τη MYRIAD PRO.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΚΤΙΚΟΥ

Tη σφραγίδα του Πανεπιστημίου συνοδεύει το λεκτικό “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” με γραμματοσειρά τη UB-FUTURE COND. Η ίδια γραμματοσειρά έχει χρησιμοποιηθεί και για τον αγγλικό τίτλο UNIVERSITY OF WEST ATTICA με τις αναγκαίες οπτικές διορθώσεις στις αποστάσεις των γραμμάτων και λέξεων.

ΕΠΙΣΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Τα επίσημα χρώματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι το σκούρο μπλε με τους παρακάτω κωδικούς ανάλογα τη χρήση (εκτύπωση τετραχρωμίας ή χρήση οθόνης υπολογιστή, ταμπλέτα και έξυπνο τηλέφωνο), για τον κυρίως τίτλο και το γαλάζιο αντίστοιχα για τον αγγλικό υπότιτλο.  Το γκρι είναι η απόχρωση του γαλάζιου όταν θέλουμε να γίνει η χρήση σε ασπρόμαυρο περιβάλλον.

 

Ποσοστά τετραχρωμίας

C 60
M 19
Y 0
K 0

C 100
M 77
Y 35
K 22

C 0
M 0
Y 0
K 50

 

Ποσοστά Οθόνης

R 103
G 173
B 224

R 18
G 60
B 100

R 157
G 157
B 136

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της σφραγίδας του Πανεπιστημίου όπως και του λεκτικού μηνύματος σε συνδυασμό ή χωρίς, βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες. Απαγορεύεται η οποιοιδήποτε παραμόρφωση ή τροποποίηση, σχήματος, χρώματος, γραμματοσειράς και τέλος μεγέθους, που δεν συμβαδίζει με τις οδηγίες χρήσης. Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες σωστής χρήσης του λογοτύπου, και τα αρχεία σε ψηφιακή μορφή στους παρακάτω συνδέσμους: