Εκλογές Προέδρων και Αντιπροέδρων 2023

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΔΟΚΕ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΨΕΧ646Μ9ΞΗ-ΘΒΨ