Υπηρεσίες Πράξης “ΠΡΟΣΒΑΣΗ”

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΟΣΒΑΣΗ”

Η Πράξη στοχεύει να υποστηρίξει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που για διαφορετικούς λόγους (φοιτητές με ειδικές ανάγκες, φοιτητές από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα) εμποδίζονται να συμμετάσχουν ισότιμα στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες που απαιτούν οι σπουδές τους και να τις ολοκληρώσουν λαμβάνοντας τον τίτλο.