Στέγαση

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΣΤΕΓΑΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παρέχει τη δυνατότητα στέγασης στους δικαιούχους φοιτητές.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρέχονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.