Σύγκλητος

Σύγκλητος

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ – Πρόεδρος της Συγκλήτου

Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγήτρια Γραμματή Πάντζιου

Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου

Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου

Καθηγητής Ιωάννης Καλδέλλης

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

Σχολής Μηχανικών

Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Σχολής Επιστημών Τροφίμων

Σχολής Δημόσιας Υγείας

Γεώργιος Ιωαννίδης, Καθηγητής
Αθανάσιος Σπυριδάκος, Καθηγητής
Χαράλαμπος Πρέσσας, Καθηγητής
Λήδα Γώγου, Καθηγήτρια
Ιωάννης Τσάκνης, Καθηγητής
Ελπίδα Πάβη, Καθηγήτρια

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 

 

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

 

 

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

 

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

 

 

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 

 

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

 

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

 

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

 

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

 

 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

 

 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

 

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 

 

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

 

 

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

 

 

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 

 

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

 

 

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

 

 

Τμήμα Εργοθεραπείας

 

 

Τμήμα Μαιευτικής

 

 

Τμήμα Νοσηλευτικής

 

 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

 

 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

 

 

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

 

 

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

 

 

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

 

 

Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος, Καθηγητής, Πρόεδρος

Ηλίας Σταύρακας Μορώνης, Καθηγητής, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Ιωάννης Καλατζής, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος

Παντελεήμων Ασβεστάς, Αναπλ. Καθηγητής, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Θεόδωρος Γκανέτσος, Καθηγητής, Πρόεδρος

Ελένη Αικατερίνη Λελίγκου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Βογιατζής, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Σταύρος Φατούρος, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγητής Ανδρέας Τσάτσαρης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Κάτσιος, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεργίου, Πρόεδρος

Επικ. Καθηγητής Κοσμάς Καββαδίας, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Πολίτης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Αντώνιος Χατζηαποστόλου, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγητής Γεώργιος Βαρελίδης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Τριαντάφυλλος-Φίλης Κόκκινος, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγητής Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγητής Απόστολος Γιοβάνης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγήτρια Ασπασία Γούλα, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Αναπλ. Καθηγητής Αριστείδης Παπαγρηγορίου, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Αναπλ. Καθηγητής Χαρίσιος Ασημόπουλος, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιαδάκη, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγητής Νικόλαος Συκιανάκης, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Μαρία Ροδοσθένους, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγήτρια Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Χριστίνα Παπαηλιού, Πρόεδρος

 

Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Παπαποστόλου, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Μούρη, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Ευφροσύνη Μουζακίτου, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Σωκράτης Γιαννούδης, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγητής Γεώργιος Παναγιάρης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χούλης, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος-Ιωάννης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Τζίμας, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγητής Δημήτριος Χανιώτης, Πρόεδρος

Καθηγητής Αντώνιος Προμπονάς, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγητής Γεώργιος Πιερράκος, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Ιωάννα Τζονιχάκη, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγήτρια Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη, Πρόεδρος

Καθηγητής Πέτρος Νικολαΐδης-Ρακόπουλος, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Γεωργία Φασόη, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγητής Γεώργιος Γιόφτσος, Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Παπαθανασίου, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Ζουμπουλάκη, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγήτρια Δήμητρα Χούχουλα, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγητής Ηλίας Κόρκας, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Καθηγήτρια Αρετή Λάγιου, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Τσαμπούκου – Σκαναβή, Αναπλ. Πρόεδρος

 

Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Κουλιεράκης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Παπανικολάου, Αναπλ. Πρόεδρος

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.

 

 

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

 

 

Νεκτάριος Σταυρόπουλος, τακτικό μέλος

Ιωάννης Γιάλπας, αναπληρωματικό μέλος

 

Βασιλική Κώτση, τακτικό μέλος

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Εκπρόσωπος των μελών του Διοικητικού Προσωπικού

 

Δημήτριος Μπλέτσας, τακτικό μέλος

Μαρία Καλτσογιάννη, αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Εκπρόσωπος Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων

Δεν έχει υποδειχθεί

Συνεδριάσεις Συγκλήτου