Σύγκλητος

Σύγκλητος

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Πρόεδρος Συγκλήτου Παναγιώτης Καλδής Καθηγητής

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

Σχολής Δημόσιας Υγείας Ελπίδα Πάβη Καθηγήτρια
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Γεώργιος Πιερράκος Καθηγητής
Σχολής Επιστημών Τροφίμων Βασιλεία Σινάνογλου Καθηγήτρια
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας Βασιλική Κεφαλά Καθηγήτρια
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού Γεώργιος Φακορέλλης Καθηγητής
Σχολής Μηχανικών Κωνσταντίνος Στεργίου Καθηγητής

ΠΡΟΕΔΡΟΙ/ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πρόεδρος: Αντώνιος Μορώνης
Αντιπρόεδρος: Μαρία Ραγκούση
Καθηγητής
Καθηγήτρια
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Πρόεδρος: Ιωάννης Καλατζής
Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Σκουρολιάκου
Καθηγητής
Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Πρόεδρος: Γεώργιος Πρινιωτάκης
Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Παπουτσιδάκης
Καθηγητής
Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Πρόεδρος: Ιωάννης Βογιατζής
Αντιπρόεδρος: Πάρις Μαστοροκώστας
Καθηγητής
Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Πρόεδρος: Ανδρέας Τσάτσαρης
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κάτσιος
Καθηγητής
Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόεδρος: Αιμιλία Κονδύλη
Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Καββαδίας
Καθηγήτρια
Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Πρόεδρος: Δημήτριος Κουμπογιάννης
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μητσούδης
Αναπλ. Καθηγητής
Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πρόεδρος: Γεώργιος Βαρελίδης
Αντιπρόεδρος: Τριαντάφυλλος – Φίλης Κόκκινος
Καθηγητής
Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Πρόεδρος: Δημήτριος Κουής
Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Κουλούρης
Αναπλ. Καθηγητής
Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόεδρος: Ιωάννης Σαλμόν
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Τσότσολας
Αναπλ. Καθηγητής
Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Πρόεδρος: Αικατερίνη Κικίλια
Αντιπρόεδρος: Αθηνά Παπαγεωργίου
Καθηγήτρια
Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πρόεδρος: Βασίλειος Ιωακειμίδης
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Πουλόπουλος
Καθηγητής
Καθηγητής
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόεδρος: Αλίνα Μπάρμπαρα Χυζ
Αντιπρόεδρος: Μιλτιάδης Χαλικιάς
Καθηγήτρια
Καθηγητής
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Πετρογιάννης
Αντιπρόεδρος: Άννα Σαΐτη
Καθηγητής
Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Πρόεδρος: Απόστολος Παπαποστόλου
Αντιπρόεδρος: Ελένη Μούρη
Αναπλ. Καθηγητής
Καθηγήτρια
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Πρόεδρος: Ελένη Τάτλα
Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Γιαννούδης
Καθηγήτρια
Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Πρόεδρος: Σταμάτιος Μπογιατζής
Αντιπρόεδρος: Αναστασία Πούρνου
Καθηγητής
Καθηγήτρια
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Πρόεδρος: Δημήτριος Τζίμας
Αντιπρόεδρος: Όλγα Βαξεβανέρη
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Πρόεδρος: Δημήτριος Χανιώτης
Αντιπρόεδρος: Απόστολος Μπελούκας
Καθηγητής
Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Εργοθεραπείας Προέδρος: Χριστίνα Ουζούνη
Αντιπρόεδρος: Ιωάννα Τζονιχάκη
Καθηγήτρια
Καθηγήτρια
Τμήμα Μαιευτικής Πρόεδρος: Κλεάνθη Γουρουντή
Αντιπρόεδρος: Μαρία Δάγλα
Αναπλ. Καθηγήτρια
Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Νοσηλευτικής Πρόεδρος: Μάρθα Κελέση- Σταυροπούλου
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Βασιλόπουλος
Καθηγήτρια
Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πρόεδρος: Γεώργιος Γιόφτσος
Αντιπρόεδρος: Βασιλική Σακελλάρη
Καθηγητής
Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Πρόεδρος: Παναγιώτης Ζουμπουλάκης
Αντιπρόεδρος: Δήμητρα Χούχουλα
Αναπλ. Καθηγητής
Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών Πρόεδρος: Ηλίας Κόρκας
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μπανίλας,
Καθηγητής
Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Προσωρινή Πρόεδρος: Ναϊρ – Τώνια Βασιλάκου
Προσωρινή Αντιπρόεδρος: Γεωργία Τζανακάκη
Καθηγήτρια
Καθηγήτρια
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Τσαμπούκου-Σκαναβή
Αντιπρόεδρος: Αναστασία Μπαρμπούνη
Καθηγήτρια
Καθηγήτρια

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. Τακτικό Μέλος: Νεκτάριος Σταυρόπουλος
Αναπληρωματικό Μέλος: Νικόλαος Τέγος
 
Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. Τακτικό Μέλος: Βασιλική Κώτση
Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Γιάλπας
 

Συνεδριάσεις Συγκλήτου