Σύγκλητος

Σύγκλητος

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ – Πρόεδρος της Συγκλήτου

Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγήτρια Γραμματή Πάντζιου

Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου

Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου

Καθηγητής Ιωάννης Καλδέλλης

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

Σχολής Μηχανικών

Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Σχολής Επιστημών Τροφίμων

Σχολής Δημόσιας Υγείας

Καθηγητής Γεώργιος Ιωαννίδης

Καθηγητής Αθανάσιος Σπυριδάκος

Καθηγητής Χαράλαμπος Πρέσσας

Καθηγήτρια Λήδα Γώγου

Καθηγητής Ιωάννης Τσάκνης

Καθηγήτρια Ελπίδα Πάβη

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

 

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

 

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

 

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

 

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

 

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Τμήμα Εργοθεραπείας
Τμήμα Μαιευτικής

 

Τμήμα Νοσηλευτικής

 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

 

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

 

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

 

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

Καθηγητής Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος, Πρόεδρος

Καθηγητής Αντώνιος Μορώνης, Αναπλ. Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Καλατζής, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Παντελεήμων Ασβεστάς, Αναπλ Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Πρινιωτάκης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Παπουτσιδάκης, Αναπλ. Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Βογιατζής, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Σταύρος Φατούρος, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθηγητής Ανδρέας Τσάτσαρης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Κάτσιος, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεργίου, Πρόεδρος

Επικ. Καθηγητής Κοσμάς Καββαδίας, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθηγητής Κωνσταντίνος Πολίτης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Θεόδωρος Γεροστάθης, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Βαρελίδης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Τριαντάφυλλος-Φίλης Κόκκινος, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθηγητής Απόστολος Γιοβάνης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγήτρια Ασπασία Γούλα, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθηγητής Δημήτριος Λαλούμης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, Αναπλ. Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Χαρίσιος Ασημόπουλος, Πρόεδρος

Καθηγητής Νικόλαος Συκιανάκης, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Χριστίνα Παπαηλιού, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Άννα Σαΐτη, Αναπλ. Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Παπαποστόλου, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Μούρη, Αναπλ. Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγήτρια Ευφροσύνη Μουζακίτου, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγήτρια Ηώ-Υπαπαντή Αγγελή, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Παναγιάρης, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χούλης, Αναπλ. Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγήτρια Αναστασία Μαρκίδου, Πρόεδρος

Καθηγητής Αθανάσιος Αραβαντινός, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθηγητής Δημήτριος Χανιώτης, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Ιωάννα Τζονιχάκη, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη, Πρόεδρος

Καθηγητής Πέτρος Νικολαΐδης-Ρακόπουλος, Αναπλ. Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγήτρια Γεωργία Φασόη, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου, Αναπλ.Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Γιόφτσος, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλεία Σινάνογλου, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Γιαννακούρου, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθηγητής Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Μπανίλας, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Ντούνιας, Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Κουλιεράκης, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθηγήτρια Αρετή Λάγιου, Πρόεδρος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.

 

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

 

Νεκτάριος Σταυρόπουλος, τακτικό μέλος

Παναγιώτης Μακρυγιάννης, αναπληρωματικό μέλος

Βασιλική Κώτση, τακτικό μέλος

Ιωάννης Γιάλπας, αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Εκπρόσωπος των μελών του Διοικητικού Προσωπικού

 

Μαρία Καλτσογιάννη, τακτικό μέλος

Κυριακή Σομπόνη, αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Εκπρόσωπος Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων

Δεν έχει υποδειχθεί

Συνεδριάσεις Συγκλήτου