Σύγκλητος

Σύγκλητος

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ – Πρόεδρος της Συγκλήτου

Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ

Κλειώ Σγουροπούλου,Καθηγήτρια

Ιωάννης Καλδέλλης, Καθηγητής

Γραμματή Πάντζιου, Καθηγήτρια

Ευσταθία Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

Σχολής Μηχανικών

Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Σχολής Επιστημών Τροφίμων

Σχολής Δημόσιας Υγείας

Γεώργιος Ιωαννίδης, Καθηγητής

Αθανάσιος Σπυριδάκος, Καθηγητής

Χαράλαμπος Πρέσσας, Καθηγητής

Βασιλική Κεφαλά, Καθηγήτρια

Βασιλεία Ι. Σινάνογλου, Καθηγήτρια

Ελπίδα Πάβη, Καθηγήτρια

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 

 

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

 

 

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

 

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

 

 

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 

 

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

 

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

 

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

 

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

 

 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

 

 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

 

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 

 

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

 

 

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

 

 

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 

 

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

 

 

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

 

 

Τμήμα Εργοθεραπείας

 

 

Τμήμα Μαιευτικής

 

 

Τμήμα Νοσηλευτικής

 

 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

 

 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

 

 

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

 

 

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

 

 

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

 

 

Πρόεδρος, Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος, Καθηγητής

Αναπλ Πρόεδρος, Ηλίας Σταύρακας Μορώνης, Αναπλ. Καθηγητής

 

Πρόεδρος, Ιωάννης Καλατζής, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος, Παντελεήμων Ασβεστάς, Αναπλ. Καθηγητής

 

Πρόεδρος, Θεόδωρος Γκανέτσος, Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος, Ελένη Αικατερίνη Λελίγκου, Αναπλ. Καθηγήτρια

 

Πρόεδρος, Ιωάννης Βογιατζής, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Σταύρος Φατούρος, Αναπλ. Καθηγητής

 

Πρόεδρος, Ανδρέας Τσάτσαρης, Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος, Ιωάννης Κάτσιος, Αναπλ. Καθηγητής

 

Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Στεργίου, Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Κοσμάς Καββαδίας, Επικ. Καθηγητής

 

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Πολίτης, Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Αντώνιος Χατζηαποστόλου, Αναπλ. Καθηγητής

 

Πρόεδρος Γεώργιος Βαρελίδης, Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Τριαντάφυλλος-Φίλης Κόκκινος, Αναπλ. Καθηγητής

 

Πρόεδρος Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Καθηγήτρια

 

Πρόεδρος Απόστολος Γιοβάνης, Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Ασπασία Γούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια

 

Πρόεδρος Αριστείδης Παπαγρηγορίου, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Πέτρος Καλαντώνης, Αναπλ. Καθηγητής

 

Πρόεδρος Χαρίσιος Ασημόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Αικατερίνη Μανιαδάκη, Καθηγήτρια

 

Πρόεδρος Νικόλαος Συκιανάκης, Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος, Μαρία Ροδοσθένους, Καθηγήτρια

 

Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής

Πρόεδρος Χριστίνα Παπαηλιού, Καθηγήτρια

 

Πρόεδρος Απόστολος Παπαποστόλου, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Ελένη Μούρη, Αναπλ. Καθηγήτρια

 

Πρόεδρος Ευφροσύνη Μουζακίτου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Αναπλ. Πρόεδρος Σωκράτης Γιαννούδης, Αναπλ. Καθηγητής

 

Πρόεδρος Γεώργιος Παναγιάρης, Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Κωνσταντίνος Χούλης, Αναπλ. Καθηγητής

 

Πρόεδρος, Δημήτριος Τζίμας, Επίκουρος Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος, Όλγα Βαξεβανέρη, Επίκ. Καθηγήτρια

 

Πρόεδρος Δημήτριος Χανιώτης, Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Αντώνιος Προμπονάς, Καθηγητής

 

Πρόεδρος, Χριστίνα Ουζούνη, Καθηγήτρια

Αναπλ. Πρόεδρος, Ιωάννα Τζονιχάκη, Καθηγήτρια

 

Πρόεδρος Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη, Καθηγήτρια

Αναπλ. Πρόεδρος Πέτρος Νικολαΐδης-Ρακόπουλος, Καθηγητή

 

Αναπλ. Καθηγήτρια, Γεωργία Φασόη, Πρόεδρος

Αναπλ. Πρόεδρος, Καθηγήτρια Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου,

 

Πρόεδρος, Γεώργιος Γιόφτσος, Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος, Γεώργιος Παπαθανασίου, Καθηγητής

 

Πρόεδρος Παναγιώτης Ζουμπουλάκη, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Δήμητρα Χούχουλα, Αναπλ. Καθηγήτρια

 

Πρόεδρος Ηλίας Κόρκας, Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου, Καθηγήτρια

 

Πρόεδρος Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια

Αναπλ. Πρόεδρος Κωνσταντίνα Τσαμπούκου – Σκαναβή, Καθηγήτρια

 

Προσωρινή Πρόεδρος Ναϊρ-Τώνια Βασιλάκου, Καθηγήτρια

Προσωρινή Αναπλ. Πρόεδρος Γεωργία Τζανακάκη, Καθηγήτρια

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.

 

 

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

 

 

Νεκτάριος Σταυρόπουλος, τακτικό μέλος

 

 

Βασιλική Κώτση, τακτικό μέλος

Ιωάννης Γιάλπας, αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Εκπρόσωπος των μελών του Διοικητικού Προσωπικού

 

Δημήτριος Μπλέτσας, τακτικό μέλος

Μαρία Καλτσογιάννη, αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Εκπρόσωπος Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων

Δεν έχει υποδειχθεί

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αθηνά Ρηγάκη, Διοικητικός Υπάλληλος

Συνεδριάσεις Συγκλήτου