Πρωτοβουλίες Εθελοντισμού

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πιστεύουμε ότι η κοινωνική προσφορά αποτελεί μια από τις υπέρτατες αξίες για τη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών.

Σε όλο το πλανήτη εκατομμύρια άνθρωποι προσφέρουν καθημερινά εθελοντικές υπηρεσίες, βοηθώντας συνάνθρωπους τους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Αποστολή των «Πρωτοβουλιών Εθελοντισμού» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εθελοντικών υπηρεσιών τόσο προς την κοινότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όσο και στην ευρύτερη κοινωνία της Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες βιώσιμες ανάγκες τους.