Ανακοινώσεις

Σας ανακοινώνουμε ότι, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, από ώρα 9:00 έως 17:00, δε θα διεξαχθούν, οι προγραμματισμένες με χρήση ηλεκτρονικού συστήματος «ΖΕΥΣ» εκλογές, στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στα οποία υπεβλήθησαν υποψηφιότητες, για την ανάδειξη των εκπροσώπων φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του ΠΑ.Δ.Α., διότι δεν κατέστη δυνατόν να συγκροτηθούν οι Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες αναδείχτηκαν κατόπιν διεξαγωγής δύο ηλεκτρονικών κληρώσεων.

Μετά από ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία, διαπιστώνεται ότι, ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Ν.6918/30-12-2022, τ. ‘B)

Έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4957/2022. Η θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2027.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Δ. ΠΑΔΑ  97ΚΨ46Μ9ΞΗ-ΓΔ0

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΔΑ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν λήγει την 31η Αυγούστου 2027. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 10η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για επιλογή Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας Ε.Ε.

Προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
από 1ο έως και 3ο έτος σπουδών

Για την συμμετοχή ενός/μίας φοιτητή/τριας του ΠΑ.Δ.Α. στη διαδικασία «Επιλογής Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας Ε.Ε. στο πλαίσιο του σχεδίου ‘EU Careers Ambassadors 2023-2024’ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection Office – EPSO)»

Προθεσμία υποβολής: έως την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου ώρα 14.00

Λαμβάνοντας υπόψη το αρ. ...

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2022-23

για τους φοιτητές που προέρχονται από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

και τους φοιτητές που εγράφησαν με την κατηγορία των Αθλητών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από  19-12-2022   έως  31-12-2022

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που προέρχονται από  μετεγγραφή το ακ.έτος 2022-2023, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης.   ...

Περισσότερα

Ο Κόμης Αιμοδόσιος και η ομάδα του Bloodsharing σας προσκαλούν να δωρίσετε το αίμα σας για να μπορέσει ο Κόμης να γιορτάσει όπως πρέπει τα πρώτα του Χριστούγεννα στο ΠΑ.Δ.Α..

Σας περιμένουμε στις 13 και 14 Δεκεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του ΠΑ.Δ.Α. και στις 15 Δεκεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του ΠΑ.Δ.Α..

Ο Κόμης αναμένει την παρουσία σας για να περάσουμε μαζί τα πιο bloody Christmas! ...

Περισσότερα

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών (πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών) στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με ετήσια θητεία, που λήγει στις 31-12-2023.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Πέμπτη 19-01-2023, και ώρα 9:00 έως 17:00. Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη δηλαδή την Παρασκευή 20-01-2023, και ώρα 9:00 έως 17:00, με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06-10-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ 5220/Β ́/07-10-2022). ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος προς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Προκηρύσσεται η θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΕΕΣΕΕ, του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τριετή θητεία.

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 από τις 10:00 π.μ. έως την 1:00 μ.μ αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ τους υποψηφίους δικηγόρους, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ασκούμενων δικηγόρων.

Υποβολή αιτήσεων: εντός 10 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής δημοσίευσης της ανακοίνωσης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 25-11-2022
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05-12-2022 ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Ενημέρωση για την υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών για χορήγηση Επιδόματος Συγκατοίκησης για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2021-2022

Σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια κριτήρια απέτυχαν κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο, ο δικαιούχος πρέπει να αποστείλει  έως 24-11-2022, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης.

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

studentserv1@uniwa.gr  για τα τμήματα:                    

  • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
  • Τμήμα Επιστημών Οίνου,
  • ...
Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές/τριες των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έως και την Παρασκευή 2η Δεκεμβρίου 2022, τα παρακάτω:

α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,
β) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή*. ...

Περισσότερα

Με το άρθρο 181 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3220/2004(Α’ 15) και αυξήθηκε το ετήσιο στεγαστικό επίδομα σε 1.500 ευρώ και 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης. Με την αριθμ. 128839/Ζ1/20-10-2022(Β’ 5438) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε η με αριθμ. 140832/Ζ1/25.8.2017 (Β’ 2993) απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», ...

Περισσότερα

Δέκα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής περιλαμβάνονται στους κορυφαίους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα του έργου τους παγκοσμίως
 
Έξι (6) εν ενεργεία καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δύο (2) προσφάτως συνταξιοδοτηθέντα μέλη ΔΕΠ καθώς και δύο (2) συνεργαζόμενοι ερευνητές περιλαμβάνονται στον ετήσιο κατάλογο των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως, βάσει της απήχησης του Ερευνητικού τους έργου στο επιστημονικό πεδίο που υπηρετούν, δύο περισσότεροι από την αντίστοιχη κατάταξη του 2021.
...
Περισσότερα

Η ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων  για  χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους  2022-2023, ορίζεται στις 31/10/2022.

Πληροφορίες, σχετικά με τις αιτήσεις δωρεάν σίτισης, στις ιστοσελίδες

https://merimna.uniwa.gr/sitisi/  και https://merimna.uniwa.gr/category/announcements/

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές μας,

Είναι ιδιαίτερη η χαρά να σας υποδεχόμαστε, όλους μαζί, αλλά και την καθεμία/καθένα ξεχωριστά στην επιλογή σας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), το πρώτο «πράσινο Πανεπιστήμιο» και το δεύτερο σε αριθμό φοιτητών Ίδρυμα στην Αττική.

Από καρδιάς, σας συγχαίρουμε για την μοναδική επιτυχία σας! Ακόμη, ευχαριστούμε τους δικούς σας ανθρώπους που στήριξαν και συνεχίζουν να το κάνουν την κοπιώδη αυτή προσπάθειά σας.

Η συμμετοχή σας στο ακαδημαϊκό μας οικοσύστημα των περίπου 65 χιλιάδων προσώπων, ...

Περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

Διοργανώνεται και εφέτος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στο κτίριο Αβέρωφ του ΕΜΠ, επί της οδού Πατησίων.

Με βάση τη σχετική ανακοίνωση του ΕΜΠ, το κτίριο Αβέρωφ επί της Πατησίων ανοίγει τις πύλες του και υποδέχεται το ευρύ κοινό, προβάλλοντας το ερευνητικό έργο του ΕΜΠ, των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων της Αττικής, ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση ενός εκπροσώπου της Σχολής Μηχανικών και του αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α.

Την Κοινωνική και Πολιτιστική παρουσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνεχίζει η θεατρική ομάδα “το τρίτο κουδούνι”, με την κωμωδία του Αριστοφάνη ¨Λυσιστράτη¨.
 
Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 στις 21.00 στην κατασκήνωση του Δήμου Αθηναίων στη Ν.Μάκρη, που φιλοξενεί συμπολίτες μας από τα ΚΑΠΗ του Δήμου. 
Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 στις 21.00, στον θερινό κινηματογράφο “Πάνθεον” του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στα πλαίσια πολιτιστικών δράσεων του Δήμου.

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά  αίτηση για  χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους  2022-2023,  

από την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων θα γίνει γνωστή, με νέα ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.   

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://merimna.uniwa.gr/sitisi/  και

https://merimna.uniwa.gr/category/announcements/ ...

Περισσότερα

Αγαπητοί/ές νέοι/ες φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

H προεγγραφή σας ως επιτυχόντες/ουσες στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Η προθεσμία, που έχει ορίσει το αρμόδιο Υπουργείο, είναι από Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με την παρακάτω αναλυτική ανακοίνωση:

https://www.minedu.gov.gr/news/53118-31-08-22-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi

Μετά την παραπάνω διαδικασία, ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 27151/29-08-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του έργου 

«Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΔΑ- (MIS) 5073631» (Κ/Ε 80956)

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις ημέρες που το Ίδρυμα θα είναι κλειστό, θα λειτουργεί το πρωτόκολλο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα με τηλέφωνα επικοινωνίας τα 210-5381102 και 117 από 8 έως και 12 Αυγούστου, και το πρωτόκολλο της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω με τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5385122 και 123, από 16 έως και 19 Αυγούστου, και με e-mail επικοινωνίας το eprot@uniwa.gr. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και η Υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου (portal), όπως αυτό φαίνεται στις «άλλες υπηρεσίες» στο site του Ιδρύματος. ...

Περισσότερα

Αγαπητοί/ές νέοι/ες φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

H προεγγραφή σας ως επιτυχόντες/ουσες στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Καλείστε να παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκειμένου να πληροφορηθείτε την προθεσμία που θα ορίσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παραπάνω διαδικασία.

Σας ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και θα θέλαμε να γνωρίζετε πως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα βρίσκεται αρωγός καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. ...

Περισσότερα

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ”

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πραγματοποίησαν οι καταρτιζόμενοι – εκπαιδευόμενοι του τμήματος «Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» του Α’ Εξαμήνου από το ΔΙΕΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22439/07-07-2022) για υποβολή υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” (Κ/Ε 81110)

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου να συμμετάσχουν στην εθελοντική υποστήριξη της διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ξιφασκίας Αθλητών με Αναπηρία 2022, το Σάββατο 23 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού υποστηρίζει και προωθεί τα ίσα δικαιώματα στη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές και τις αθλητικές δραστηριότητες και προσπαθεί να ενισχύσει με κάθε τρόπο την προσβασιμότητα.   ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων η παρακάτω εγκύκλιος σχετικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Εγκύκλιος για το Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022,

μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα: https://stegastiko.minedu.gov.gr. ...

Περισσότερα

Ανακήρυξη υποψήφιων για τις θέσεις Διευθυντών στα τρία Εργαστήρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 

  • Εργαστήριο «ARTICON: Ανάδειξη – Συντήρηση Εικαστικών Εργων, Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού»,  
  • Εργαστήριο «Σχεδιασμού (design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και 0πτικοακουστικής Τεκμηρίωσης», 
  • Εργαστήριο «Χώρου, Αισθητικής, Αειφορίας – Χ.Α.Α.» 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΣΕ46Μ9ΞΗ ΣΑΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Συμβούλου Ακεραιότητας στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ:Ψ4Ο046ΜΙ0Φ-ΕΩ6)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με αριθμ.πρωτ.: 16081/12-05-2022, μέχρι τη Δευτέρα 06-06-2022 και ώρα 14.00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων (Ακαδημαϊκό έτος 20121 – 2022) με αριθμ.πρωτ.: 8807/10-03-2022, μέχρι τη Δευτέρα 04-04-2022 και ώρα 13:00


Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών  Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (αρ.πρωτ.: 8807/10-03-2022) και ανάλυση ως ακολούθως:

– Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (αρ.πρωτ.: 8807/10-03-2022)

– Αίτηση

– Υπεύθυνη Δήλωση

  ...

Περισσότερα

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του να συμμετάσχουν στην εθελοντική υποστήριξη της διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Αθλητών με Αναπηρία 2022, στις 15-17 Απριλίου, στο Κλειστό Ολυμπιακό Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού  υποστηρίζει και προωθεί τα ίσα δικαιώματα στη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές και τις αθλητικές δραστηριότητες και προσπαθεί να ενισχύσει με κάθε τρόπο την προσβασιμότητα.   ...

Περισσότερα

Ο «Κόμης» έρχεται! Εσύ θα έρθεις;

Έλα και εσύ στην Εθελοντική αιμοδοσία του Bloodsharing από τις 10:30 έως τις 16:00, στις 5 και 6 Απριλίου στην Πανεπιστημιούπολη 1 και στις 7 Απριλίου στην Πανεπιστημιούπολη 2 στα συνεδριακά τους κέντρα αντίστοιχα.

Μαζί μας για μία ακόμη φορά θα είναι και το «Χάρισε Ζωή», για να μπορέσετε και εσείς να μπείτε στην παγκόσμια βάση των εθελοντών δοτών μυελού των οστών!

Για την μεγαλύτερη διευκόλυνση σου μπορείς να κλείσεις από τώρα το ραντεβού σου στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/8azJZW5e9ifs71pW6

Εκδήλωση στο Facebook για την Π1: https://www.facebook.com/events/697396438284727/697396448284726

Εκδήλωση στο Facebook για την Π2: https://www.facebook.com/events/645388760047919

Social media:

Facebook: https://www.facebook.com/BloodSharingOrg

Instagram:  https://instagram.com/bloodsharingorg

...

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

Για τους φοιτητές που προέρχονται από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ το Ακ. έτος 2021-2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από  14-02-2022   έως  και 27-02-2022

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που προέρχονται από  μετεγγραφή το Ακ. έτος 2021-2022, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης,

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  http://sitisi.uniwa.gr/ του Πανεπιστημίου. ...

Περισσότερα

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 1564/20-01-2022) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» Κ/Ε 80850 στον παρακάτω σύνδεσμο στη σελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρει τώρα σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ελεύθερη πρόσβαση σε MATLAB, Simulink και όλα τα συνοδευτικά toolboxes.

Επιτρέπεται η δωρεάν χρήση όλων των προϊόντων MathWorks για έρευνα, διδασκαλία και μελέτη, σε όλο το προσωπικό, συνεργάτες, ερευνητές, διδάκτορες και φοιτητές του Πανεπιστημίου, τόσο σε πανεπιστημιακές όσο και σε ιδιωτικές συσκευές.

Κατεβάστε το λογισμικό από το MathWorks-Portal του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οδηγίες και βοηθητικά βίντεο θα βρείτε εδώ. ...

Περισσότερα

Από τη σελίδα (https://aktyva.uniwa.gr/software/) του Θεσμοθετημένου Ερευνητικού εργαστηρίου Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης, ΑΚΤΥΒΑ (Διευθυντής ο Καθηγητής Γ. Φούντος) (απόφαση Ίδρυσης: ΦΕΚ τ.Β’/Αρ.695/1-3-2019), διατίθενται τα ακόλουθα ελεύθερα λογισμικά τα οποία αναπτύχθηκαν από μέλη και συνεργάτες του εργαστηρίου:

  1. Software for quantitative image analysis of digital X-ray detectors (RAD_IQ) 
  2. LIGHTAWE Monte Carlo simulation tool

  ...

Περισσότερα

Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Υποδοχής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έως και την 20η Δεκεμβρίου 2021, τα παρακάτω:

α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,

β) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, ...

Περισσότερα

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη:

Δύο (2) εκπροσώπων, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής.

Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής. ...

Περισσότερα

Ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές πρώτου (προπτυχιακοί), δεύτερου (μεταπτυχιακοί) και τρίτου κύκλου σπουδών (υποψήφιοι διδάκτορες) του Πανεπιστημίου μας, μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την έκδοση καρτών σίτισης Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: http://sitisi.uniwa.gr/ του Πανεπιστημίου μας, έως και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε τις σχετικές λεπτομέρειες υποβολής στην παρακάτω ανακοίνωση:
https://www.uniwa.gr/announcements/sitisi-akadimaikoy-etoys-2021-2022/

Η Αντιπρύτανις
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Ευσταθία Γ. ...

Περισσότερα

Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σας καλωσορίζουν στο Ακαδημαϊκό Έτος 2021- 2022 και σας προσκαλούν να συμμετέχετε στα Ομαδικά Προγράμματα και Ομαδικά Αθλήματα που διοργανώνει το Τμήμα Αθλητισμού. Τα Ομαδικά Προγράμματα πραγματοποιούνται στο Γυμναστήριο της Πανεπιστημιούπολης «Άλσος Αιγάλεω» ενώ τα Ομαδικά Αθλήματα πραγματοποιούνται στο κλειστό Γήπεδο «Σταύρος Βενέτης» στο Αιγάλεω, καθώς και στο Κολυμβητήριο του Δήμου.

Σας καλούμε να επωφεληθείτε της Δωρεάν Παροχής του Πανεπιστημίου σας για εκγύμναση και θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε. ...

Περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμμετέχει στο εθνικό πένθος και εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά, μιας σπουδαίας γυναίκας και πολιτικού που διακρίθηκε για το ήθος και την εντιμότητά της.

Ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί) του Πανεπιστημίου μας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα http://sitisi.uniwa.gr/ του Πανεπιστημίου μας, έως και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021.

Δείτε τις σχετικές λεπτομέρειες υποβολής στην παρακάτω ανακοίνωση:

https://www.uniwa.gr/announcements/sitisi-akadimaikoy-etoys-2021-2022/

 

Η Αντιπρύτανις

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

 

Καθηγήτρια Ευσταθία Γ. ...

Περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ – ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς επίσης και οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι θέλουν να τους χορηγηθεί το δικαίωμα δωρεάν σίτισης, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: submit-sitisi@uniwa.gr

Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

submit-sitisi@uniwa.gr. ...

Περισσότερα

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τριετή θητεία, ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση,
  • ...
Περισσότερα

Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου

Ενημερώνουμε την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Ιδρύματος ότι, με σημερινή απόφαση της Συγκλήτου, τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 αντί της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου 2021.

Το τροποποιημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου μας έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.uniwa.gr/epikairotita/akadimaiko-imerologio/

Η Αντιπρύτανις

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 9571/9-3-2021 έγγραφο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΜΠ, για το ακαδ. Έτος 2021-2022 οι φοιτητές δεν έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν την παροχή δωρεάν στέγασης στην Παλαιά Φοιτητική Εστία Ζωγράφου του ΕΜΠ, λόγω της πλήρους ανακαίνισης της εστίας, η οποία έχει δρομολογηθεί να ξεκινήσει μέσα στο έτος.

Από το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Φοιτητών, Σίτισης, Στέγασης

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (προπτυχιακοί), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδ.έτους  2021-2022, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα  sitisi.uniwa.gr του Πανεπιστημίου μας .

Η ηλεκτρονική  πλατφόρμα  θα είναι ανοικτή από την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 12:00 μ.μ. έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.

Συστήνουμε η ηλεκτρονική αίτηση να υποβάλλεται από Η/Υ (όχι κινητό) για αποφυγή τεχνικών προβλημάτων. ...

Περισσότερα

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες λόγω COVID-19 και για την προστασία της υγείας τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των πολιτών, καθώς και για την προσφορότερη εξυπηρέτησή τους, κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα οι δυνατότητες που παρέχει η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για όσες υποθέσεις δεν είναι εφικτό να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο (τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς) και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική παρουσία των πολιτών, επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες θα εξυπηρετούν μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, ...

Περισσότερα

H προεγγραφή των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Η προθεσμία, που έχει ορίσει το αρμόδιο Υπουργείο, είναι από Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές θα πρέπει να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες των Τμημάτων εισαγωγής τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τους τρόπους υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται συμπληρωματικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής. ...

Περισσότερα

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 όλες οι υπηρεσίες και στις τρεις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα παραμείνουν κλειστές λόγω εορτασμού του Πολιούχου (Ιερός Ναός Εσταυρωμένου) του Δήμου Αιγάλεω, όπου βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος.

Γραφείο Πρύτανη ΠΑΔΑ