Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Συνεδρίαση 4/31-01-2024

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Έκτακτη Συνεδρίαση 4/31-01-2024 αυτής, σχετικά με την «Ολοκλήρωση του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024»,
διαπιστώνει ότι:

α. τα μαθήματα των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών :
– Δημόσιας Υγείας,
– Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
– Επιστημών Τροφίμων και Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες, Κατόχους Διδακτορικού στο ΠΑΔΑ

 

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας : 3η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος), 2η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος), 1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

  ...

Περισσότερα

Tο Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας προκηρύσσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά  το πρόγραμμα υποτροφιών France Excellence Europa επιτρέποντας σε φοιτητές-φοιτήτριες 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υποτροφία για σπουδές σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ifg.gr/news/programma-ypotrofion-france-excellence-europa-2024/ ...

Περισσότερα

Κατόπιν της από 31-01-2024 Εισήγησης της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής σχετικά με την επιλογή δύο (2) υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων στο ΠΑΔΑ, έγινε δεκτή η ως άνω Εισήγηση με την υπ.αριθμ. 4/20-02-2024 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης και επελέγησαν για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από Φεβρουάριο 2024 έως Φεβρουάριο 2025, οι εξής υποψήφιοι δικηγόροι:

α) Φωτοπούλου Ιωάννα του Παναγιώτη και
β) Καμπά Ολυμπία του Νικολάου

  ...

Περισσότερα

O DAAD είναι o μεγαλύτερος φορέας υποτροφιών παγκοσμίως (πάνω από 2,6 εκατομμύρια ακαδημαϊκοί από το 1925 έως σήμερα), εδράζεται στη Γερμανία και στην Ελλάδα προωθεί τις ελληνογερμανικές σχέσεις στους τομείς της έρευνας και των σπουδών, εκτός των άλλων και μέσω της σύναψης συνεργασιών των πανεπιστημίων των δύο χωρών.

Πιο κάτω, σημειώνονται υποτροφίες που προσφέρει το DAAD που μπορεί να ενδιαφέρουν την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου:

  • “Research Grants – Short-Term Grants”,
  • ...
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Συνεδρίαση 3/29-01-2024

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνεδρίασε στις 29-01-2024 και αφού συζήτησε διεξοδικά επί του θέματος 2 «Ολοκλήρωση Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024», λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμ. 577/25-01-2024 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σχετικά με «Διευκρινίσεις για την Υλοποίηση Διατάξεων του Ν. 4957/2022 (Α΄141)».
2. Την από 29-01-2024 Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου της Έκτακτης Συνόδου των Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων. ...

Περισσότερα

ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ:

– τους προπτυχιακούς φοιτητές που προέρχονται από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ το ακ.έτος 2023-24

-τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που εγράφησαν το ακ.έτος 2023-24 και παρέλαβαν τους κωδικούς του πανεπιστημίου από 01-12-2023 και μετά. Η ημερομηνία παραλαβής των κωδικών, θα αποδεικνύεται μέσω υποβολής στο νο 13 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, στιγμιότυπου οθόνης του email ή του sms, παραλαβής των κωδικών, με καλυμμένους τους κωδικούς.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από  29-01-2024   έως  18-02-2024

ΠΡΟΣΟΧΉ: Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, ...

Περισσότερα

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3344/τ.Γ/20.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 118505/06.12.2023 (ΑΔΑ: 68ΥΞ46Μ9ΞΗ-ΩΞΟ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_451

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_451

Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024, από ώρα 09:00 έως 17:00 δεν θα διεξαχθούν οι προγραμματισμένες με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) εκλογές στα 9 (από τα 27) Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στα οποία υπεβλήθησαν υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στα 9 αυτά Τμήματα, ήτοι: Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας ότι από 27/12/2023 έως 5/01/2024 οι Εκπαιδευτικές διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2023-2024.

Καθ’ όλη την ως άνω περίοδο (εκτός από 1/01/2024), το Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα (Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, Email: eprot@uniwa.gr, τηλ. επικοιν. 210-5381233, 235) και όλες οι υπηρεσίες θα λειτουργούν με το απαραίτητο προσωπικό, με ευθύνη των Προϊσταμένων.

Η σίτιση των φοιτητών θα πραγματοποιείται κανονικά στα φοιτητικά εστιατόρια των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω (Αγ. ...

Περισσότερα

Ορισμός νέας Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Εκπροσώπων Φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας και Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατόπιν νέας ηλεκτρονικής κλήρωσης (ΑΔΑ ΨΘ2Δ46Μ9ΞΗ-Ψ2Σ)

Ορισμός νέας Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Εκπροσώπων Φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατόπιν νέας ηλεκτρονικής κλήρωσης (ΑΔΑ_6Π0146Μ9ΞΗ-ΤΜΒ)

Ορισμός νέας Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Εκπροσώπων Φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ...

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2023-24

ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ:

– τους προπτυχιακούς φοιτητές που προέρχονται από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ το ακ.έτος 2023-24

 -τους προπτυχιακούς φοιτητές που εγράφησαν με την κατηγορία των Αθλητών το ακ.έτος 2023-24

-τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που εγράφησαν το ακ.έτος 2023-24 και παρέλαβαν τους κωδικούς του πανεπιστημίου από τις 20-10-2023 και μετά. ...

Περισσότερα

08-11-2023 και 09-11-2023

Σύνδεσμος για υποβολή αιτήσεων  http://sitisi.uniwa.gr/  

Μετά το πέρας της προθεσμίας, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2024-25, οι αιτήσεις θα  ξεκινήσουν 1η Ιούλιου 2024 και θα λήξουν  31η Αυγούστου 2024.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΙΤΙΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΣΗΣ   ...

Περισσότερα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί

α) Τις Περιφέρειες, τους Δήμους, Εκπαιδευτικούς φορείς και αναγνωρισμένους φορείς διά βίου μάθησης του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, Επιστημονικούς, Επαγγελματικούς και Κοινωνικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς και άλλους Δημόσιους και μη Κρατικούς φορείς,

β) Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς διαμόρφωσης πολιτικών και καινοτομίας στη διά βίου μάθηση για την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εν γένει προαγωγή και αναβάθμιση της ποιότητας των συστημάτων και των λειτουργιών της διά βίου εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο, ...

Περισσότερα

Άνοιξε εκ νέου, από σήμερα 24/10 το σύστημα για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Την υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, θα επιτρέπει, εκ νέου, από σήμερα Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 το σύστημα για τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση εντός της προηγούμενης προθεσμίας (27/9-03/10).

Όπως διευκρινίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι-δικαιούχοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που δεν υπέβαλαν αίτηση για δωρεάν σίτιση εντός της προθεσμίας από 10 Ιουλίου 2023 έως 22 Οκτωβρίου 2023, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από Κυριακή 29-10-2023 έως Παρασκευή 03-11-2023. Η εφαρμογή θα παραμένει κλειστή από τις 20:00 έως την 2:00, το βράδυ, προκειμένου να διενεργείται η επεξεργασία των αιτήσεων.

Σύνδεσμος για υποβολή αιτήσεων http://sitisi.uniwa.gr/

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) συμμετέχει στο νέο κύκλο κατάρτισης της ΔΥΠΑ σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα» για 30.000 ανέργους.
 
Τα προγράμματα υλοποιούνται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΠΑ.Δ.Α. ως εγκεκριμένος από τη ΔΥΠΑ πάροχος κατάρτισης δημοσίου Α.Ε.Ι.
 
Προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης με συνολική διάρκεια έως 200 ώρες.
 
Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επίδομα έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης). ...
Περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΥΤΡΑΣ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, 122 43, Αθήνα

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.10.2023 ΩΡΑ 12μμ.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των πρόσθετων δικαιολογητικών για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος παρήλθε στις 16-10-2023, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση στην κεντρική σελίδα του ΠΑΔΑ. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
Παρακαλούμε όσοι έχουν σχετικές εκκρεμότητες να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ και  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 18-10-2023 και ώρα 23.59, τα απαιτούμενα έγγραφα ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, από το ακαδημαϊκό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πανεπιστημίου. ...
Περισσότερα

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές μας,

Με χαρά σας υποδεχόμαστε, όλους μαζί, αλλά και την καθεμία/καθένα ιδιαίτερα στην επιλογή σας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), το πρώτο «πράσινο Πανεπιστήμιο» και το δεύτερο σε αριθμό φοιτητών Ίδρυμα στην Αττική.

Από καρδιάς, σας συγχαίρουμε για την σημαντική επιτυχία σας! Ευχαριστούμε και τους δικούς σας ανθρώπους που στήριξαν και συνεχίζουν να το κάνουν την κοπιώδη αυτή προσπάθειά σας.

Η συμμετοχή σας στο ακαδημαϊκό μας οικοσύστημα των 64 περίπου χιλιάδων προσώπων,

...
Περισσότερα

Η παραλαβή των δικαιολογητικών  που ζητούνται συμπληρωματικά από την ηλεκτρονική εφαρμογή https://stegastiko.minedu.gov.gr, σε περίπτωση που δεν μπόρεσαν  να διασταυρωθούν αυτόματα μέσω ΑΑΔΕ, θα γίνεται ΑΥΣΤΗΡΑ έως 16-10-2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ: μετά την λήξη της προθεσμίας, κανένα δικαιολογητικό δεν θα γίνεται δεκτό.

Για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας ενόψει των επικείμενων Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις 6 και 9 Οκτωβρίου 2023, καθώς και στις 13 και 16 Οκτωβρίου 2023 δεν θα πραγματοποιήσει τις εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες του.

Το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, e-mail: eprot@uniwa.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5381233-235), θα παραμείνει ανοικτό για την εξυπηρέτηση του κοινού. ...

Περισσότερα

Η  πλατφόρμα που αφορά το στεγαστικό επίδομα, άνοιξε εκ νέου από Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023, για υποβολή αιτημάτων     στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2022-2023   για τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση εντός της αρχικής προθεσμίας (30/6-03/8).

Για υποβολή αιτήσεων : https://stegastiko.minedu.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή,  στην προηγούμενη ανακοίνωση  στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.uniwa.gr/announcements/foititiko-stegastiko-epidoma/

Αγαπητές νεοεισαχθείσες  φοιτήτριες και αγαπητοί νεοεισαχθέντες φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα από Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 θα πραγματοποιείται η 2η φάση της ηλεκτρονικής εγγραφής και κατάθεσης δικαιολογητικών πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η ολοκλήρωση της εγγραφής, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με έναν από τους δυο παρακάτω τρόπους:

Α) Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr σε pdf αρχεία (από 29/9/2023 έως 15/10/2023) με τους κωδικούς που λαμβάνετε μέσω SMS (βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου). ...

Περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αριθ. πρωτ. 81031/13-9-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΞ946Μ9ΞΗ-Σ1Β)

6ΝΞ946Μ9ΞΗ-Σ1Β

Παράταση των εγγραφών των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 24.00.

Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr .

Μετά την λήξη της προθεσμίας εγγραφής, οι νεοεισχθέντες θα ενημερωθούν, για τις ημερομηνίες και τις διαδικασίες εγγραφής τους  στο Πανεπιστημίο Δυτική Αττικής.

 

Διεύθυνση Σπουδών

Τμήμα Προπτυχιακών ...

Περισσότερα

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση δωρεάν σίτισης για ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, έως την Κυριακή 22-10-2023, στον παρακάτω σύνδεσμο, με τους κωδικούς του πανεπιστημίου.

https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/sitisi/

Οι πρωτοετείς φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση για δωρεάν σίτιση, μόλις παραλάβουν τους προσωπικούς κωδικούς του ΠΑ.Δ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
https://merimna.uniwa.gr/category/announcements/

https://merimna.uniwa.gr/announcements/ypovoli-aitisis-gia-dorean-sitisi-gia-toys-proptychiakoys-metaptychiakoys-foitites-kai-ypopsifioys-didaktores-ak-etos-2023-24/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ...

Περισσότερα

Προθεσμία για την προεγγραφή των επιτυχόντων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Αγαπητοί/ές νέοι/ες φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

H υποχρεωτική προεγγραφή σας ως επιτυχόντες/ουσες στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Η προθεσμία, που έχει ορίσει το αρμόδιο Υπουργείο, είναι από Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, ...

Περισσότερα

Ενόψει των θερινών διακοπών, σας ενημερώνουμε ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα παραμείνουν κλειστές από τη Δευτέρα 07.08.2023 έως και την Παρασκευή 25.08.2023.

Το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου θα παραμείνει ανοικτό για την εξυπηρέτηση του κοινού εκτός από τις επίσημες αργίες.

Ειδικότερα από 07.08.2023 έως και 18.08.2023 θα λειτουργεί το Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω (e-mail: eprot@uniwa.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5385122,123) ενώ από 21.08.2023 έως και 25.08.2023 θα λειτουργεί το Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα (e-mail: eprot@uniwa.gr, ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 2023-2025»

04-195467-2023-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
02-espd-request-v1
01-195467-2023-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 23PROC013074772_signed
03-espd-request-v1_signed

 

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά  αίτηση για  χορήγηση δωρεάν σίτισης για ακαδημαϊκό έτος  2023-2024,  από την Δευτέρα 10-07-2023.

Η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων θα γίνει γνωστή, με νέα ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.   


Οδηγίες

Οι φοιτητές που επιθυμούν  να σιτίζονται δωρεάν πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση  δωρεάν σίτισης και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link)  http://sitisi.uniwa.gr/   από 10/07/2023

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για μεταπτυχιακούς φοιτητές  και υποψήφιους διδάκτορες: αν δεν  είναι εφικτή  η  πρόσβαση  στο  πληροφοριακό σύστημα τότε και μονό τότε,   ...

Περισσότερα

Yπ’ αρ. πρωτ.: 63299/03.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του εκπροσώπου της Σχολής Μηχανικών στο Συμβούλιο Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΠΑ.Δ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ_ΣΧΟΛΗΣ_ΚΕΒΙΔΙΜ_ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ- 63299 – 03-07-2023 Αιγάλεω

Στους προπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.  

 Για υποβολή αιτήσεων : https://stegastiko.minedu.gov.gr

Υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 έως την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023

Εγκύκλιος για χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2022-2023. ...

Περισσότερα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην εθελοντική υποστήριξη της διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μπότσα Ανδρών – Γυναικών και Νέων – Νεανίδων στην Αθήνα, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου στις 14 -18 Ιουνίου 2023, από την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υποστηρίζει και προωθεί τα ίσα δικαιώματα στη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές και τις αθλητικές δραστηριότητες και προσπαθεί να ενισχύσει με κάθε τρόπο την προσβασιμότητα.

Η εθελοντική δράση των φοιτητριών και των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας σε αυτή την κατεύθυνση είναι πολύτιμη για τη διοργάνωση των αγωνιστικών εκδηλώσεων, ...

Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ υποψηφιότητας

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ