Υποστήριξη Σπουδών

0 02 0a E38e95ca316b0155f8a9ace9e5764ecbdb8660ae2ba24437accf37b024dddd02 1c6d996317f02a

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης υποστήριξης του συνόλου των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του και με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρει στους φοιτητές του μια σειρά από υπηρεσίες οι οποίες αποσκοπούν τόσο στην ενίσχυση της προσωπικής επικοινωνίας τους με το Πανεπιστήμιο όσο και στην υποστήριξη και διαχείριση οποιασδήποτε ακαδημαϊκής ή προσωπικής δυσκολίας, παρέχοντας καθοδήγηση και μεριμνώντας ταυτόχρονα για την επίλυση κάθε θέματος που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.