Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος εξετάσεων διάρκειας τριών εβδομάδων.

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης :

  • των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου,
  • των εξεταστικών περιόδων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου,
  • των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

 

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο περιγράφονται επίσης και οι επίσημες αργίες κάθε εξαμήνου. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Χειμερινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 11/10/2021

Λήξη μαθημάτων: 21/01/2022 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 24/01/2022 έως και 04/02/2022 (2 εβδομάδες)

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου:   07/02/2022 έως και 25/02/2022 (3 εβδομάδες)

Σημείωση: Ειδικά για τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών οι ημερομηνίες λήξης της αναπλήρωσης μαθημάτων και έναρξης – λήξης εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου δύνανται να μετατεθούν κατά μία επιπλέον εβδομάδα.

Εαρινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 28/02/2022

Λήξη μαθημάτων: 10/06/2022 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 14/06/2022 έως και 17/06/2022 (1 εβδομάδα)

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 20/06/2022 έως και 08/07/2022 (3 εβδομάδες)

Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου: 01/09/2022 έως και 23/09/2022 (3 εβδομάδες)

Σημείωση: Ειδικά για τα Ακαδημαϊκά Τμήματα της Σχολής Μηχανικών η ημερομηνία λήξης των εξετάσεων της Β ́ Εξεταστικής Περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022 δύναται να μετατεθεί κατά μία (1) επιπλέον εβδομάδα, ήτοι στις 30-09-2022.

Αργίες χειμερινού εξαμήνου:

14/09/2021 (Εορτή Εσταυρωμένου Πολιούχος)
28/10/2021 (28η Οκτωβρίου),
17/11/2021 (Επέτειος Πολυτεχνείου),
24/12/2021 – 06/01/2022 (Διακοπές Χριστουγέννων)

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου:

07/03/2022 (Καθ. Δευτέρα),
25/03/2022 (25η Μαρτίου),
Μ. Τετάρτη 20/04/2022 –29/04/2021 (Διακοπές Πάσχα),
13/06/2022 (Αγ. Πνεύματος).

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Έναρξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου:
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου:
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
01/03/2021

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
11/06/2021 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
14/06/2021 έως και 18/06/2021 (1 εβδομάδα)

Έναρξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου:
22/06/2021

Λήξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου:
12/07/2021 (3 εβδομάδες)

Έναρξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου:
01/09/2021

Λήξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου:
17/09/2021 (3 εβδομάδες)

Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου

14 Σεπτεμβρίου 2020 (Εορτή Εσταυρωμένου Πολιούχος),

28 Οκτωβρίου 2020 (Εθνική Επέτειος),

17 Νοεμβρίου 2020,

24 Δεκεμβρίου 2020 έως 6 Ιανουαρίου 2021 (Διακοπές Χριστουγέννων)

6 Ιανουαρίου 2021 (Θεοφάνεια) και

30 Ιανουαρίου 2021 (Τριών Ιεραρχών)

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου

15/03/2021 (Καθ. Δευτέρα)

25/03/2021 (25η Μαρτίου)

Μ. Δευτέρα 26/04/2021 –07/05/2021 (Διακοπές Πάσχα)

01/05/2021 (Πρωτομαγιά)

21/06/2021 (Αγ. Πνεύματος)