Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος εξετάσεων διάρκειας τριών εβδομάδων.

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης :

  • των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου,
  • των εξεταστικών περιόδων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου,
  • των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

 

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο περιγράφονται επίσης και οι επίσημες αργίες κάθε εξαμήνου. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου :
Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου :
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου :
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 έως
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

Έναρξη εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου :
Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου :
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου :
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου :
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Αναπλήρωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου :
Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 έως
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Έναρξη εξετάσεων Α’ περιόδου εαρινού εξαμήνου :
Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Λήξη εξετάσεων Α’ περιόδου εαρινού εξαμήνου :
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Έναρξη εξετάσεων Β’ περιόδου εαρινού εξαμήνου :
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Λήξη εξετάσεων Β’ περιόδου εαρινού εξαμήνου :
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου

28 Οκτωβρίου 2019 (Εθνική Επέτειος)

17 Νοεμβρίου 2019

23 Δεκεμβρίου 2019 έως 6 Ιανουαρίου 2020
(Διακοπές Χριστουγέννων)

6 Ιανουαρίου 2020 (Θεοφάνεια)

30 Ιανουαρίου 2020 (Τριών Ιεραρχών)

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου

2 Μαρτίου 2020 (Καθ. Δευτέρα)

25 Μαρτίου 2020 (Εθνική Επέτειος)

13 Απριλίου 2020 – 24 Απριλίου 2020
(Διακοπές Πάσχα)

1 Μαΐου 2020 (Πρωτομαγιά) και 8 Ιουνίου 2020
(Αγ. Πνεύματος)