Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος εξετάσεων διάρκειας τριών εβδομάδων.

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης :

  • των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου,
  • των εξεταστικών περιόδων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου,
  • των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

 

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο περιγράφονται επίσης και οι επίσημες αργίες κάθε εξαμήνου. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2024 – 2025

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024

Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών (Welcome Day) : Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2025 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025 έως Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025, (1 εβδομάδα)

Έναρξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025

Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου: Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2024 – 2025

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2025

Open Day: Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 9 Ιουνίου 2025 έως Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025 (1 εβδομάδα)

Έναρξη εξετάσεων Α’ περιόδου εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025

Λήξη εξετάσεων Α’ περιόδου εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025

Έναρξη εξετάσεων Β’ περιόδου εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025

Λήξη εξετάσεων Β’ περιόδου εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου:

– 14 Σεπτεμβρίου 2024 (Εορτή Εσταυρωμένου – Πολιούχος)

– 28 Οκτωβρίου 2023 (Εθνική Επέτειος)

– 17 Νοεμβρίου 2024 (Επέτειος Πολυτεχνείου)

– 23 Δεκεμβρίου 2024 έως 6 Ιανουαρίου 2025 (Διακοπές Χριστουγέννων)

– 30 Ιανουαρίου 2025 (Τριών Ιεραρχών)

 

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου:

– 3 Μαρτίου 2025 (Καθαρά Δευτέρα)

– 25 Μαρτίου 2025 (Εθνική Επέτειος)

– 14 Απριλίου 2025 έως 27 Απριλίου 2025 (Διακοπές Πάσχα)

– 1 Μαΐου 2025 (Εργατική Πρωτομαγιά)

– 9 Ιουνίου 2025 (Αγίου Πνεύματος)

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023

Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 έως Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 (1 εβδομάδα)

Έναρξη εξεταστικής περιόδου: Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

Λήξη εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024

Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 έως Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 (1 εβδομάδα)

Έναρξη εξετάσεων Α’ περιόδου: Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024

Λήξη εξετάσεων Α’ περιόδου: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024

Έναρξη εξετάσεων Β’ περιόδου: Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024

Λήξη εξετάσεων Β’ περιόδου: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου:

– 14 Σεπτεμβρίου 2023 (Εορτή Εσταυρωμένου – Πολιούχος)

– 28 Οκτωβρίου 2023 (Εθνική Επέτειος)

– 17 Νοεμβρίου 2023 (Επέτειος Πολυτεχνείου)

– 23 Δεκεμβρίου 2023 έως 6 Ιανουαρίου 2024 (Διακοπές Χριστουγέννων)

– 30 Ιανουαρίου 2024 (Τριών Ιεραρχών)

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου:

– 18 Μαρτίου 2024 (Καθαρά Δευτέρα)

– 25 Μαρτίου 2024 (Εθνική Επέτειος)

– 29 Απριλίου 2024 έως 11 Μαΐου 2024 (Διακοπές Πάσχα)

– 24 Ιουνίου 2024 (Αγίου Πνεύματος).

Χειμερινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 10/10/2022

Λήξη μαθημάτων: 20/01/2023 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 23/01/2023 έως και 27/01/2023 (1 εβδομάδα)

Έναρξη εξεταστικής περιόδου:   31/01/2023

Λήξη εξεταστικής περιόδου: 17/02/2023 (3 εβδομάδες)

Σημείωση: Oι ημερομηνίες έναρξης – λήξης των εξεταστικών περιόδων δύνανται να μετατεθούν κατά μία επιπλέον εβδομάδα.

Εαρινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 28/02/2023

Λήξη μαθημάτων: 09/06/2023 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 12/06/2023 έως και 16/06/2023 (1 εβδομάδα)

Έναρξη εξετάσεων Α’ περιόδου: 19/06/2023

Λήξη εξετάσεων Α’ περιόδου: Α’ περιόδου: 14/07/2023 (4 εβδομάδες)

Έναρξη εξετάσεων Β’ περιόδου: 01/09/2023

Λήξη εξετάσεων Β’ περιόδου: 29/09/2023 (4 εβδομάδες) 

Σημείωση: Oι ημερομηνίες έναρξης – λήξης των εξεταστικών περιόδων δύνανται να μετατεθούν κατά μία επιπλέον εβδομάδα.

Αργίες χειμερινού εξαμήνου:

14 Σεπτεμβρίου 2022 (Εορτή Εσταυρωμένου – Πολιούχος)
28 Οκτωβρίου 2022 (Εθνική Επέτειος)
17 Νοεμβρίου 2022 (Επέτειος Πολυτεχνείου)
24 Δεκεμβρίου 2022 έως 6 Ιανουαρίου 2023 (Διακοπές Χριστουγέννων)
30 Ιανουαρίου 2023 (Τριών Ιεραρχών)

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου:

27 Φεβρουαρίου 2023 (Καθαρά Δευτέρα)
25 Μαρτίου 2023 (Εθνική Επέτειος)
12 Απριλίου 2023 έως 21 Απριλίου 2023 (Διακοπές Πάσχα)
1 Μαΐου 2023 (Εργατική Πρωτομαγιά)
5 Ιουνίου 2023 (Αγίου Πνεύματος).

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022 – 2023
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Έναρξη και Λήξη Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023

Βάσει της με αρ. 7/31-05-2023 (Θέμα 8ο) Πράξης της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6Ρ2Ο46Μ9ΞΗ-Κ2Ι) αλλάζουν οι ημερομηνίες λήξης εξετάσεων Α’ και Β’ περιόδου

Χειμερινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 11/10/2021

Λήξη μαθημάτων: 21/01/2022 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 24/01/2022 έως και 04/02/2022 (2 εβδομάδες)

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου:   07/02/2022 έως και 25/02/2022 (3 εβδομάδες)

Σημείωση: Ειδικά για τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών οι ημερομηνίες λήξης της αναπλήρωσης μαθημάτων και έναρξης – λήξης εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου δύνανται να μετατεθούν κατά μία επιπλέον εβδομάδα.

Εαρινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 28/02/2022

Λήξη μαθημάτων: 10/06/2022 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 14/06/2022 έως και 17/06/2022 (1 εβδομάδα)

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 20/06/2022 έως και 08/07/2022 (3 εβδομάδες)

Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου: 01/09/2022 έως και 23/09/2022 (3 εβδομάδες)

Σημείωση: Ειδικά για τα Ακαδημαϊκά Τμήματα της Σχολής Μηχανικών η ημερομηνία λήξης των εξετάσεων της Β ́ Εξεταστικής Περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022 δύναται να μετατεθεί κατά μία (1) επιπλέον εβδομάδα, ήτοι στις 30-09-2022.

Αργίες χειμερινού εξαμήνου:

14/09/2021 (Εορτή Εσταυρωμένου Πολιούχος)
28/10/2021 (28η Οκτωβρίου),
17/11/2021 (Επέτειος Πολυτεχνείου),
24/12/2021 – 06/01/2022 (Διακοπές Χριστουγέννων)

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου:

07/03/2022 (Καθ. Δευτέρα),
25/03/2022 (25η Μαρτίου),
Μ. Τετάρτη 20/04/2022 –29/04/2021 (Διακοπές Πάσχα),
13/06/2022 (Αγ. Πνεύματος).