Υγειονομική Υπηρεσία

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4452/15-02-2017 (Α’ 17), άρθρο 31, παρ. 3 «οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83)» μόνο με την χρήση του ΑΜΚΑ τους.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας τόσο στους φοιτητές του όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό του, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργούν ιατρεία τα οποία είναι εγκατεστημένα στις Πανεπιστημιουπόλεις Άλσους Αιγάλεω και  Αρχαίου Ελαιώνα.

Επιπλέον στο ιατρείο του Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί για τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου (προσωπικό και φοιτητές) το Γυναικολογικό Ιατρείο του Τμήματος Μαιευτικής

κάθε Τρίτη από 09:00 έως 11:00 π.μ. κατόπιν ραντεβού.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του θα πραγματοποιούνται γυναικολογικές εξετάσεις και γυναικολογικό υπερηχογράφημα.

Υπεύθυνος του Ιατρείου είναι ο κ. Πέτρος Νικολαΐδης, Καθηγητής του Τμήματος Μαιευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος  με την υπεύθυνη του ιατρείου, κ. Χριστίνα Νάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής, ή τηλεφωνικά τις ώρες λειτουργίας του Ιατρείου, κάθε Τρίτη 9:00-11:00 στο 6972730286.

 Τα στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους του γυναικολογικού ιατρείου είναι τα εξής:

Πέτρος Νικολαΐδης: pnikol@uniwa.gr  ,  Χριστίνα Νάνου: nanouxv@uniwa.gr .