Φοιτητικοί Σύλλογοι

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Σε κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής η φοιτητική κοινότητα εκπροσωπείται μέσω των φοιτητικών συλλόγων. Οι φοιτητικοί σύλλογοι αποτελούν τον θεσμό μέσα από τον οποίο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου εκπροσωπούνται συντεταγμένα. Μέσα από τη λειτουργία των φοιτητικών συλλόγων υλοποιούνται μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται τόσο με θέματα σπουδών όσο και με φοιτητικά θέματα.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών τους περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό του κάθε Συλλόγου.