Ερευνητικά Εργαστήρια

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαθέτει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργαστηρίων, τα οποία εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε όλα τα επιστημονικά πεδία τα οποία καλύπτουν. Τα ερευνητικά εργαστήρια αποτελούν βασικό βραχίονα της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Βασικός στόχος των εργαστηρίων είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας με την ταυτόχρονη παραγωγή γνώσης στα γνωστικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται.

Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα του τμήματος στο οποίο ανήκει, υποστηρίζοντας, ταυτόχρονα, με τον πλέον σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των τμημάτων.

Ο σύγχρονος και εξειδικευμένος εξοπλισμός, καθώς και το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό συνδράμουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο στην υποστήριξη της διδασκαλίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων όσο και στην υλοποίηση υψηλού επιπέδου έρευνας.

Το σύνολο των ερευνητικών εργαστηρίων είναι συνδεδεμένα με το GUNΕT (Greek University Network) και διαθέτουν σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, video projector, διαδραστικούς πίνακες).