Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για το Ακαδ. Έτος 2021-2022 (pdf)