Προκηρύξεις Π.Μ.Σ.

Υποβολή αιτήσεων από 22.04.2020 έως 02-05-2020

Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προσκαλούν υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με ειδικεύσεις: α) Αγροτουρισμός, ...

Περισσότερα

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 22/10/2019

Υποβολή Αιτήσεων έως 30/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Δομοστατικά Έργα»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 13/09/2019

Υποβολή Αιτήσεων έως 06/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Παράταση

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου

ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ κατευθύνσεις στα Ενεργειακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Η.Β.

Υποβολή Αιτήσεων έως 09/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://mscenergysystems.teipir.gr, http://www.sealab.gr

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου ...

Περισσότερα

Υποβολή Αιτήσεων από 25/08/2019 έως 15/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Αίτηση

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Πανεπιστήμια UTM, USM, USARB και ASEM Μολδαβίας

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου

 

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

Υποβολή Αιτήσεων από 18/06/2019 έως 31/07/2019 και από 02/09/2019 έως 13/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Αίτηση : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΔΠΜΣ «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου

  ...

Περισσότερα

Υποβολή Αιτήσεων έως 30/06/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας–M.Sc in Finance and Shipping»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομική

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου

Υποβολή Αιτήσεων από 18/04/2019 έως 31/05/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου

Υποβολή Αιτήσεων από 22/05/2019 έως 29/06/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου