ΜΟΔΙΠ

ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) έχει στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας που αφορά τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και την καταγραφή όλων των διαδικασιών που συσχετίζονται με τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, όπως ορίζονται από τα διεθνή Πρότυπα Ποιότητας στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.