Επικοινωνία

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες λόγω COVID-19 και για την προστασία της υγείας τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των πολιτών, καθώς και για την προσφορότερη εξυπηρέτησή τους, κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα οι δυνατότητες που παρέχει η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για όσες υποθέσεις δεν είναι εφικτό να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο (τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς) και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική παρουσία των πολιτών, επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες θα εξυπηρετούν μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας, όπως αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους, με υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τον υπάλληλο καθώς και τήρηση της απόστασης ενάμισι (1.5) μέτρου.

Η επικοινωνία για τον καθορισμό συνάντησης του ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου του με την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πανεπιστημιούπολη
Άλσους Αιγάλεω

Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243
τηλ: 210 5385100

Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12241
τηλ: 210 5381100

Πανεπιστημιούπολη
Αθηνών
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 11521 Αθήνα
τηλ: 2132010100