Επικοινωνία

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενημερώνουμε ότι, υπό τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες λόγω COVID-19 και δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου λειτουργούν με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό -γεγονός που δυσχεραίνει την τηλεφωνική επικοινωνία- για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού ο προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για όσες υποθέσεις δεν είναι εφικτό να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, οι υπηρεσίες θα εξυπηρετούν μόνο κατόπιν ραντεβού. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τμημάτων του Ιδρύματος αναγράφονται στα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν.

Πανεπιστημιούπολη
Άλσους Αιγάλεω

Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243
τηλ: 210 5385100

Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12241
τηλ: 210 5381100

Πανεπιστημιούπολη
Αθηνών
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 11521 Αθήνα
τηλ: 213 2010106, 213 2010108