Τμήμα Διασύνδεσης Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

0 02 05 611e787d04ea7f92828c7ad0af5e237879ce35ab874851ff7c1f8ca0e4317747 1c6d9a3811c912

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, πιστό στη φιλοσοφία του σχετικά με τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας, έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας.

Το Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας αποτελεί μια οργανωμένη προσπάθεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την υποστήριξη και τη διεύρυνση της επικοινωνίας ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας. Επί της ουσίας, το Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ερευνητική κοινότητα του Ιδρύματος και τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί η έρευνα και η δημιουργική δουλειά του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου προς όφελος της ανάπτυξης.

Το Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας απευθύνεται:

  • σε όλους τους φοιτητές και πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με προτεραιότητα σε αυτούς του Ιδρύματος.
  • σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οργανισμούς, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε συλλογικούς φορείς, όπως επιμελητήρια, συνεταιρισμούς κ.ά.

 

Έχοντας ως πυρήνα ένα σύγχρονο δίκτυο επικοινωνίας, το Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας δραστηριοποιείται για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • συμβολή στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση των τελειόφοιτων και πτυχιούχων του Πανεπιστημίου,
  • κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη,
  • ενημέρωση του Ιδρύματος για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της παραγωγής και συμμετοχή στις δραστηριότητες προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών,
  • συνεργασία με αντίστοιχα γραφεία των ΑΕΙ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.