Ταυτότητα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,  με τη δημιουργική συνεργασία όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας, έχει ως αποστολή:

Να παρέχει άριστης ποιότητας εκπαίδευση και παιδεία μέσω υψηλού επιπέδου προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα γνωστικά πεδία τα οποία θεραπεύει, να καλλιεργεί τις τέχνες και τον πολιτισμό,  ώστε οι φοιτητές του  να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και  επαγγελματική τους σταδιοδρομία, συμβάλλοντας παράλληλα στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 

Περισσότερα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

 

Όραμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό- ερευνητικό Ίδρυμα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας ταυτόχρονα με τη δράση του στις σύγχρονες επιστημονικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις του σύγχρονου γίγνεσθαι.

 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

 

Οι σημαντικότερες αξίες οι οποίες δεσμεύουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας επικεντρώνονται, κατά κύριο λόγο, στα ακόλουθα σημεία:

Σεβασμός: σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, τους φοιτητές μας, τους συνεργάτες μας και πάνω απ’ όλα την κοινωνία, αφουγκραζόμενοι πάντα τις ανάγκες τους.

 

Περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στοχεύει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στους επιστημονικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται, στην προώθηση της έρευνας και στη διάχυση καινοτόμου επιστημονικής γνώσης.

 

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ

Ακολουθώντας τη βασική φιλοσοφία τόσο της αποστολής μας όσο και του οράματός μας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επικεντρώνεται στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με δράσεις που αφορούν τους ακόλουθους άξονες:

την παροχή εκπαιδευτικού έργου,
τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας,
τη μεταφορά τεχνογνωσίας,
την παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης,
την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.