Ανακήρυξη υποψηφίων για την θέση του εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στη Σύγκλητο του ΠΑΔΑ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την θέση του εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στη Σύγκλητο του ΠΑΔΑ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την θέση του εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στη Σύγκλητο του ΠΑΔΑ

Οι  εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25-9-2019 και ώρες  9:00 έως 15:00 στην Πανεπιστημιούπολη 1 , στο Ισόγειο της Σχολής Επιστημών Τροφίμων στην αίθουσα Σεμιναρίων Κ11.022.

Παρακαλούνται τα μέλη να έχουν ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας .