Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
 

Παρουσίαση Σχολής

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει το προνόμιο να υπηρετεί ταυτόχρονα και ισοδύναμα την αρμονική συνύπαρξη των δύο ταυτοτήτων οι οποίες χαρακτηρίζουν το σύνολο των Τμημάτων της. Τόσο αυτή της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εφαρμογής όσο και αυτή της καλλιτεχνικής ολοκλήρωσης και προσωπικής έκφρασης. Αυτοί οι δύο αυτονόητα απαραίτητοι και αδιαχώριστοι άξονες των τετραετών σπουδών θεραπεύονται με αρτιότητα, πολυφωνία και συνεχή επικαιροποίηση.

Η Σχολή με ζήλο αφουγκράζεται τις εξελίξεις σε επιστημονικό, καλλιτεχνικό, τεχνολογικό, θεωρητικό, αισθητικό και κοινωνικό επίπεδο, ενσωματώνοντας τις αξιολογότερες εξ αυτών, τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στις πολυδιάστατες δράσεις που προάγουν την έρευνα, την επιστημονική εξέλιξη τον πειραματισμό και την ανανέωση στην καλλιτεχνική έκφραση, την εικαστική δημιουργικότητα, τις εφαρμογές και την επικοινωνία. Για την μεν επιστημονική γνώση, αναπόσπαστη κύρια ύλη για την Ακαδημαϊκή ολοκλήρωση, τα προγράμματα σπουδών καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα διδασκαλιών εργαστηριακών και θεωρητικών. Μαθήματα που εκκινούν από την εξάσκηση και την εργαστηριακή επιστημονική τεκμηρίωση, φθάνουν ως την ιστορικό-φιλοσοφική ερμηνεία έργων και ρευμάτων και την ψυχολογική ανάλυση – σύνθεση – κατανόηση της παραγωγής, της έρευνας και των δημιουργικών δράσεων. Για την εικαστική παιδεία παράλληλα, απαραίτητη όχι μόνον για την διεξοδική εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων αλλά και για την ατομική καλλιέργεια και την επιτυχή κατάθεση του προσωπικού καλλιτεχνικού στίγματος, οι τετραετείς σπουδές των Τμημάτων της Σχολής συμπεριλαμβάνουν το αναγκαία ευρύ γνωστικό φάσμα για την εμπέδωση των κανόνων της αισθητικής, της τεχνικής και των τεχνολογικών ιδιαιτεροτήτων κάθε εκφραστικού, δημιουργικού μέσου.

Μέσω εργαστηριακών ασκήσεων, πειραματισμών, θεωρητικών προσεγγίσεων και αναλύσεων, επιδιώκεται η ανάδειξη των ξεχωριστών δημιουργικών ικανοτήτων των φοιτούντων και η τεκμηρίωση των δράσεων τους. Το σύνολο των Τμημάτων της Σχολής, στην μακρόχρονη θετική πορεία τους που έχει ήδη αναγνωρισθεί από Κοινωνία, Πολιτεία και αγορά Εργασίας, πέρα από την συνεχή παρουσία τους στο εγχώριο πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και επιστημονικό γίγνεσθαι έχει αναπτύξει και σημαντική διεθνή δραστηριότητα τόσο μέσω των εξαιρετικά χρήσιμων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus όσο και μέσω συμμετοχών σε διεθνή Συνέδρια, Συμπόσια, Εκθέσεις.

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εγκατεστημένη στην μητροπολιτική περιοχή της χώρας μας, μέσω των προπτυχιακών σπουδών, της διενέργειας μεταπτυχιακών προγραμμάτων και της δυνατότητας εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, παράγει νέα γνώση η οποία υπερβαίνει τα όρια της εικαστικής αυταξίας. Εντασσόμενη στα πεδία της αέναα εξελισσόμενης επιστημονικής και καλλιτεχνικής εφαρμοστικής τεχνογνωσίας του 21ου αιώνα, θεραπεύει με αρτιότητα Επιστήμες, Τέχνες, Εφαρμογές που έχουν καθιερωθεί ως κυρίαρχες στην ανάπτυξη της σύγχρονης πολιτιστικής πραγματικότητας.

Χάρης Πρέσσας