Δελτίο τύπου εκπαιδευτικής επίσκεψης ΠαΔΑ των καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ ΑΚ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ τμήματος «Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

Δελτίο τύπου εκπαιδευτικής επίσκεψης ΠαΔΑ των καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ ΑΚ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ τμήματος «Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ”

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πραγματοποίησαν οι καταρτιζόμενοι – εκπαιδευόμενοι του τμήματος «Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» του Α’ Εξαμήνου από το ΔΙΕΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, στα πλαίσια των μαθημάτων τους εστιάζοντας στα νέα δεδομένα και στην τρέχουσα έρευνα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα προασπίζοντας την Δημόσια Υγεία εν καιρώ πανδημίας COVID-19, συνοδευόμενοι από την καθηγήτρια κυρία Σταματοπούλου Ελένη, PhD(c), M.Sc.-MPH Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αριστούχο M.Sc. Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργό Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικό, R.N. Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Member Primary Care Respiratory Society UK (PCRS-UK).

Ειδικότερα η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS Νοτίου Ελλάδος (ΠαΔΑ Αθηνών), όπου πραγματοποιείται η εργαστηριακή διερεύνηση και η παρακολούθηση των ασθενών με διαγνωσμένη HIV (Human Immunodeficiency Virus) λοίμωξη, από τα Νοσοκομεία της Αττικής.

Σκοπός της εκπαιδευτικής επίσκεψης των καταρτιζομένων του τμήματος «Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» του Α’ Εξαμήνου του ΔΙΕΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ήταν να αναδειχθούν όλες οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις σε θέματα που αφορούν την έρευνα στην Δημόσια Υγεία και ειδικότερα στους καταρτιζόμενους εκπαιδευόμενους δόθηκε η ευκαιρία να επιμορφωθούν στις διαδικασίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS Νοτίου Ελλάδος. Οι προϋποθέσεις και η δυναμική της ισχυρής αναβάθμισης των γνώσεων των καταρτιζομένων του τμήματος «Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» του Α’ Εξαμήνου από το ΔΙΕΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο του ενδιαφέροντος όπως είναι η Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας, τα Λοιμώδη Νοσήματα καθώς και τα χαρακτηριστικά των λοιμωδών νοσημάτων όπως το AIDS, οι αρχές της Υγιεινής, που πρέπει να τηρούνται ήταν μία μεγάλη ευκαιρία για τους καταρτιζόμενους να επισκεφτούν το ΠαΔΑ για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των αρχών Υγιεινής αλλά και της Μικροβιολογίας, σε εργασιακό επίπεδο.

Πραγματοποιήθηκε επιτυχής ξενάγηση συνοδευόμενοι από την καθηγήτριά τους κυρία Σταματοπούλου Ελένη στους χώρους του Πα.Δ.Α., όσο και στην υποδοχή του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προϋποθέτοντας ανασχεδιασμό διαδικασιών της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων τους, που άπτονται του αντικειμένου τους για ποιοτικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας ως στελέχη του τμήματος «Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ».

Στο Πα.Δ.Α. καθιερώθηκε ένας θεσμός, διά ζώσης ο οποίος αγκάλιασε σφαιρικά τα θέματα υγείας, στην εργαστηριακή διερεύνηση και παρακολούθηση των ασθενών με διαγνωσμένη HIV (human immunodeficiency virus) λοίμωξη, από Νοσοκομεία της Αττικής, όπου άπτονται των σημερινών αναγκών της Μικροβιολογίας. Το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS Νοτίου Ελλάδας, με νυν Διευθυντή και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΠΑ.Δ.Α κ. Απόστολο Μπελούκα, λειτουργεί από το 1985 με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΜΠ.12166/οικ.23/ΕΓΚ2/26-7-1985), επίσης είναι το πρώτο Κέντρο Αναφοράς AIDS που αρχικά αποτελούσε τον μοναδικό πυρήνα δραστηριότητας για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση της HIV/AIDS λοίμωξης στη χώρα μας. Το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS Νοτίου Ελλάδας εντάχθηκε στη Μονάδα Εργαστηριακής Επιτήρησης HIV/AIDS λοίμωξης και ιογενών ηπατιτίδων, στο Εργαστήριο Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων (ΕΕΛΝΟ) με Διευθύντρια την κα Καθηγήτρια Τζωρτζίνα Τζανακάκη, του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Αναλυτικότερα εκπαιδεύτηκαν στις πολιτικές των εφαρμοζόμενων πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS Νοτίου Ελλάδος αλλά και στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του τμήματος του εργαστηρίου. Οι καταρτιζόμενοι του τμήματος «Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» του Α’ Εξαμήνου από το ΔΙΕΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ενημερώθηκαν για το αντικείμενο της Μονάδας της Εργαστηριακής επιτήρησης HIV/AIDS λοίμωξης και ιογενών ηπατιτίδων όπου είναι η διάγνωση της HIV λοίμωξης στα δείγματα προερχόμενα από διάφορα Νοσοκομεία και Διαγνωστικά Κέντρα της χώρας, η παρακολούθηση των HIV οροθετικών ασθενών από Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων και διάγνωση των ηπατιτίδων. Θεωρείται ιδιαίτερα επωφελής για τη Δημόσια Υγεία στο σύνολο της, η δημιουργία ενός εργαστηρίου όπου πραγματοποιούνται διάφορες εξετάσεις με κύριο άξονα την καταγραφή, επιδημιολογική επιτήρηση και διαχείριση της HIV λοίμωξης και ιογενών ηπατιτίδων με στόχο την πρόληψη και παρακολούθηση της πορείας της λοίμωξης, με γνώμονα την πρόληψη, παρακολούθηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση και διερεύνηση της λοίμωξης, βασιζόμενο στη γρήγορη και έγκυρη διάγνωση.

Η παρουσία των καταρτιζόμενων συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της εκπαιδευτικής επιστημονικής επίσκεψης στην Μονάδα Εργαστηριακής Επιτήρησης HIV/AIDS λοίμωξης και ιογενών ηπατιτίδων του ΕΕΛΝΟ. Ήταν μία μεγάλη ευκαιρία να κατανοηθούν ενότητες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους, και έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της εξειδίκευσης του μαθήματος της Υγιεινής Μικροβιολογίας της Ειδικότητας «Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ».

 

Δελτίο Τύπου