Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος – Οργανισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής