Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ολοκλήρωση Ενοποίησης του Δικτύου Υπηρεσιών Φωνής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ολοκλήρωση Ενοποίησης του Δικτύου Υπηρεσιών Φωνής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ»
CPV: 32429000-6: Εξοπλισμός δικτύου τηλεφωνίας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.010,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VOIP ΑΔΑΜ