ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση κήπων, φυτεμένων δωμάτων και περιβάλλοντα χώρου και των τριών Πανεπιστημιουπόλεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση κήπων, φυτεμένων δωμάτων και περιβάλλοντα χώρου και των τριών Πανεπιστημιουπόλεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV: 77310000-6: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου