Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 17729/08-06-2021) για υποβολή αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών /τριών ΠΑΔΑ για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το Εαρινό εξάμηνο του 2020-21 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Κ/Ε 80752)