17 – Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 15-10-2021

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 17η Έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 15-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Η εν λόγω Συνεδρίαση, εξαιτίας των συνθηκών έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως– με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams).