ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Από τον Υποψήφιο Πρύτανη Παναγιώτη Ε. Καλδή)