Ανάδειξη Συμβουλίου Διοίκησης ΠΑ.Δ.Α.

Ο κ. Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής, επανεξελέγη Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για δεύτερη τετραετία, με 9 ψήφους από τα 11 μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (δυο λευκά).

Οι Αντιπρυτάνεις, οι οποίοι προτάθηκαν από τον κ. Παναγιώτη Καλδή καθώς και οι τομείς ευθύνης τους είναι οι ακόλουθοι:

• Πέτρος Καλαντώνης,
Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης

• Αριστείδης Παπαγρηγορίου,
Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων – ...

Περισσότερα