Ακαδημαϊκή Άδεια Χρήσης MATLAB και Simulink για το 2022

Ακαδημαϊκή Άδεια Χρήσης MATLAB και Simulink για το 2022

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρει τώρα σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ελεύθερη πρόσβαση σε MATLAB, Simulink και όλα τα συνοδευτικά toolboxes.

Επιτρέπεται η δωρεάν χρήση όλων των προϊόντων MathWorks για έρευνα, διδασκαλία και μελέτη, σε όλο το προσωπικό, συνεργάτες, ερευνητές, διδάκτορες και φοιτητές του Πανεπιστημίου, τόσο σε πανεπιστημιακές όσο και σε ιδιωτικές συσκευές.

Κατεβάστε το λογισμικό από το MathWorks-Portal του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οδηγίες και βοηθητικά βίντεο θα βρείτε εδώ.

Όσοι διαθέτουν ήδη λογαριασμό MathWorks, παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις ίδιες οδηγίες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πανεπιστημιακό σας email.

Για βοήθεια κατά την εγκατάσταση απευθυνθείτε στο MathWorks Support.

Γενικές πληροφορίες:

  • MATLAB Online – Πρόσβαση σε MATLAB & Simulink μέσα από Webbrowser (χωρίς download)
  • Online Training Suite – Διαδραστικά Online-Tutorials για την προσωπική εκμάθηση
  • MATLAB & Simulink – Πληροφορίες για τα προϊόντα και τη χρήση τους
  • MATLAB Examples – Παραδείγματα και συλλογές από δωρεάν διαθέσιμους κώδικες.
  • MATLAB Grader – Για την δημιουργία και αυτόματη βαθμολόγηση ασκήσεων (για καθηγητές)

 

Στη Campus Wide License περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα προϊόντα.

RoadRunner
Polyspace
MATLAB Parallel Server (HPC)
MATLAB Web App Server