Εκλογές Εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. 2024

Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Εκπροσώπου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Αναπληρωτή του, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

ΟΡΙΣΜΟΣ_ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ_ΓΙΑ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ_ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ_ΕΤΕΠ_39940_20_5_2024_ΑΔΑ_Ε9Ξ046Μ9ΞΗ-ΛΣΠ

Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Αναπληρωτή του, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

ΟΡΙΣΜΟΣ_ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ_ΓΙΑ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ_ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ_ΕΔΙΠ_39938_20_5_2024_ΑΔΑ_ΡΞΣΛ46Μ9ΞΗ-Τ0Ω

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ (ΑΠΟ 1-9-2024 ΕΩΣ 31-8-2025)

9ΦΩ646Μ9ΞΗ-ΛΧ4

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ (ΑΠΟ 1-9-2024 ΕΩΣ 31-8-2025)

9Θ6Δ46Μ9ΞΗ-ΧΜ7

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ (ΑΠΟ 1-9-2024 ΕΩΣ 31-8-2025) ΜΕ ΑΡΙΘ. 36579/29-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΨΣ46Μ9ΞΗ-Ν4Ν)

ΕΤΕΠ ΨΕΨΣ46Μ9ΞΗ-Ν4Ν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Τ.Ε.Π

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ (ΑΠΟ 1-9-2024 ΕΩΣ 31-8-2025) ΜΕ ΑΡΙΘ. 36578/29-4-2024 (ΑΔΑ: ΕΩ5Σ46Μ9ΞΗ-718)

ΕΔΙΠ ΕΩ5Σ46Μ9ΞΗ-718

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.ΔΙ.Π.

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΨΖΟΠ46Μ9ΞΗ-Β9Ο

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και  των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΨΜΘΛ46Μ9ΞΗ-ΝΚΣ

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εκλογές μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την 5η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας στις 09:00 και ώρα λήξης στις 15:00, για την ανάδειξη εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Αναπληρωτή του, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με ετήσια θητεία από 01.09.2024 έως 31.08.2025.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, ...

Περισσότερα

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εκλογές μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την 5η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας στις 09:00 και ώρα λήξης στις 15:00, για την ανάδειξη εκπροσώπου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Αναπληρωτή του, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με ετήσια θητεία από 01.09.2024 έως 31.08.2025.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, ...

Περισσότερα