Εκλογές Προέδρων και Αντιπροέδρων 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

994Ψ46Μ9ΞΗ-ΓΟΗ