Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ΠΑ.Δ.Α. 2023-2024 (τελ. ενημέρωση 06-03-2024, 2η ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκλήτου)

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ΠΑ.Δ.Α. 2023-2024 (τελ. ενημέρωση 06-03-2024, 2η ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκλήτου)

Σας ενημερώνουμε ότι το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΠΑ.Δ.Α. για το 2023-2024 τροποποιήθηκε σύμφωνα με την 2η ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Συνεδρίαση 4/31-01-2024 σχετικά με την “Ολοκλήρωση του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2023–2024″

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024 (τελευταία ενημέρωση 06-03-2024)