Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΠΑ.Δ.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020