Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΠΑ.Δ.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΠΑ.Δ.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην υπ’ αριθ. 06/19-05-2020  συνεδρίασή της, ομόφωνα αποφάσισε:

Α) να επαναπροσδιορίσει το Χρονοδιάγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020

Β) να ορίσει ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και εξετάσεων, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το Χειμερινό Εξάμηνο και για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021