Ανακήρυξη υποψηφίων για την θέση του εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στη Σύγκλητο του ΠΑΔΑ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την θέση του εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στη Σύγκλητο του ΠΑΔΑ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την θέση του εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στη Σύγκλητο του ΠΑΔΑ

Η ημερομηνία των εκλογών είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 9:00 – 15:00. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου Διοίκησης (2ο όροφος) στην Πανεπιστημιούπολη 2.

Παρακαλούνται τα μέλη να έχουν ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας .